ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   


ی
 
 

یی ی    

ی ی ی ʘ ی

ی ی ی ی

ی ی ی

 

ی   ی ی ی

ی ی !

ی ی ی ی ی

                                            ی

ی ی ی

                     

  ǘی یی  

  

 

یی ی

ی ی

                 ی

ی ی   ی

ی ی یی

  ی

ی ی

یǍ 捘ی

ی ی

ی

یی ی

یی یǍ ی

ی       

ی ی   ی

ی ی

ی ی !

ی ѐ

 

-1389

-

 

 

۱۳۳                     ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠