کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
خواننده گان بلندمرتبت
 لطفاً این ندای برحق را لبیک گفته توجه مقامات مسؤول
 را در زمینه خواستار شوید:
 
 

دیوارهای کوه های آسمایی و شیر دروازه، نشانه یی زرین و میراث گرانبهایی اند که در زمان هندوشاهان و برهمن شاهان کابل، جهت پیشگیری ازیورش عربها اعمارشده بودند. این موضوع مثل آفتاب روشن بوده و یک واقعیت میباشد. به این دیوار ها که باید رحم میشد. باید غمخواری میشد واز تخریب بیشتر آنها جلوگیری میشد، که هیچ نشد.  وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، که بایست حفظ و نگهداشت آنها را به عهده میگرفت نگرفت . حالا با درد و دریغ در خبر بی بی سی تنها از دیوار کوه شیردروازه نام گرفته شده است وبس.

نیایشگاه آسمایی و نیایشگاه پیررتن نات واقع باغبان کوچه که قدامت تاریخی چندین هزارساله دارند و درمسال های شهر کهنه کابل که هریک پسمنظر معتبر تاریخی دارند، و جزء آبدات تاریخی شهر کابل اند، در نظر گرفته نشده اند باید از امتیازات آبادات تاریخی برخوردار گردند.

ما مصرانه خواهش می کنیم که دولت افغانستان مخصوصاً وزارت اطلاعات وفرهنگ برای آنها هم  وارسی و توجه لازم مبذول بدارند.

 

همچنان محلات آتشسپاری هندوان و سیکهـ های افغانستان از خرید و فروش مصئون شوند. طوری که به دفعات تذکر داده ایم فشار و تهدید در حق سیکهـ ها وهندوباوران میهن عزیز ومشترک ما حفظ شده و باقی مانده است. بهانه های که از سوی مخالفین در رابطه با آتشسپاری میت به میان آمده ، نه بر پایهء صداقت استوارست و نه واقعیت بر آنها شهادت می دهد.

در شرایط نابسامان امنیتی که حتی جناب رییس جمهور افغانستان، از ارگ بیرون نمی براید برای هندوان و سیکهـ های ناتوان چگونه ممکن خواهد بود که دور از شهر کابل و دور از مراکز شهر مراسم آتشسپاری را به جا بیاورند.

 

مردم عزیز وطن، روشنفکران، نویسندگان، هنر مندان روی سخن ما با شما هم است. چرا ازین حقیقت چشم پوشی میشود.

 

امیدوارم که صاحبنظران و اهل تاریخ، فرهنگ با حفظ حرمت و عفت قلم و احترام به مقام انسان نظریات شان را بدون ترس در پای این تقاضا نامه بنگارند تا بر مبنای نظریات ارائه شده گام های بعدی برداشته شود.

 

در صورتیکه دولت افغانستان و ادارات مسؤول در موارد یاد شده احساس مسؤولیت نکنند و دست به اقدام لازم نبرند، هندوباوران وسکهـ ها، ناگزیر خواهند بود که با اتحادیهء اروپا، سازمان جهانی ملل و تمام نهادهای مسؤول از مجرای قانونی و وسایل ارتباط عامه در تماس شده و آنان را به دادرسی طلب نمایند.

 

از تمام دوستانی که در راه حق طلبی  ما را پشتیبانی می نمایند سپاسگذاریم.

 از دوستانیکه درین امر انسانی ما اقلیت هندوباور و سیکهـ افغانستان  که در واقع همباور دیروز شان هستیم، یاری و همدلی می نمایند، قلبا ًممنون میباشیم.

تعدادی از هندوان وسیکهـ های افغان نشر شده از طریق اهالی کابل ناتهـ   ایشور داس

 

خواننده عزیز!

آوانیکه این درخواست را در فیسبوک ـ کابل نات گذاشتم خوشبختانه به تایید شماری زیاد دوستان ما مواجه شد ولی برخی از دوستان اندیشمند، به ارائه نظرهایی فلسفی، مذهبی وسیاسی پرداختند که به هیچوجه در متن درخواست چنین تقاضای به عمل نیامده است. ناگزیر اینجا همان نظر ها را بر اساس تاریخ ورود، می مانم که با درون مایهء درخواست، همسویی و همنوایی دارند و رهگشا می نمایند.

با مهر فراوان

 

Farooq Zahir عابدات تاريخي قبل از اسلام و پيشتر ازان هويت كشور ما و فرهنگ پهناور مارا نشان ميدهد. بنظرم اهميت ان به مراتب بيشتر و پيشتر است تا فرهنگ ارزان عربي. بايد انرا گرامي داشت و در حفظ ان توجه عام و تام بخرج داد.

 

Ramparvesh Khanna اگر بیدون کدام تعصب بالای گفتار هم دلان کابل ناتهه کمی عمیقآ تصور گردد از حفظ اثار تاریخی ما حیثیت و ایتورته موسلین ذیدخل نه تنها برای ما بلکه برای آینده تاریخ ما خیلی ها موثر خواهد بود.

 

Parkash Sagar man ba hasi yak kanon don Afghani ez masali Samsha wa qaqa tabahi saskar hali hunood. ba nazaria shuma kamilan mawafiq hastam, bali ma ma tawanium ez tamami marajah mili wa banulmili taqazi kumak kunim, jati ahada haq musalam mon.

 

Romaa Shafiq

Salaam ba hama dostane e garami hadaf az mazhaib wa yah tabligh e mazhib nest bale ee hama aasaar tarekhi watani mah ast . chera ba har name aw har hadafe az bain borda shawad . mah yaki az 5 hajaib e donia ra da... sinha e watane kho dashteem but e bamyan kafi nest ke een ganjina qorbani dasais doshmanane watane mah shod . agar edah dareem ke afghan asteem wa har insane ke dar o watan zendagi karda wa mekona afghan ast haqe musalam o ast tah az tamame azzadi ha e zahabi wa insani barkhordar bashad . az hama hamwatanan khawsh mekonam ke bah hama hawatanan mah wa dar ee halat bah mushakele beradan wa khawran aal hanod wa sek e mah hamnawa wa yak jah basheem . tah ee amaale ke bah ess afghan koshe wa tarekh afghan koshi ast az bain borda shawa . tashakur dar akharer az muhtram eshwar saib sepasguzar astom ke mah rah dar jeryan e masale besyar muhim meguzarand .

 

Farida Barekzai من هم نظر شما هستم آثار تاریخی چه قبل از اسلام باشد یا بعد از اسلا م باید در نگاراری آثار کوشش زیاد کنیم.

 

Nabil Paktin

ماو تو خراب اعتقاديم
بت کار به کفر و دين ندارد
بلی يقيناً آبده های باستانی ما يگانه ميراث فرهنگی مان است به قول معروف که ميگن هويت ما نژادی نيست فرهنگی است
بناً ما خواهان حفظ ، حمايت وتشکل و تبلور چنين ارزش هاستيم که ملکيت تمام افغان بوده و... متعلق به گروه چرکين تار و چرکين پود نبوده و برادران اهل هنود هم از جمله برادران ماست که صرف مسايل توارثی ما را به چنين ها کشانيده در حاليکه از نظر انتخاب بيشتر از برادران تنی دوستان من هستند و بوده اند که نه تنها اهل هنود بلکه يهودان هم در تاجقرخان فعلی ٍآثار زيادی از زندگی شان بجاست که بايد مورد ارزيابی قرار بگيرد و اين يک وجيبه ملی و انسانی و جهانی مااست که هم بعد معنوی دارد و هم ميتواند يک سرمايه مادی باشند.

 

Sharif Mohdj

اشورداس عزیز درود بشما: بسیار دقیق وبجا طرح کرده اید .. هر افغان که به افتخارات تاریخی وهویت باستانی خود میبالد .مکلفیت در حفظ و نگهداری ان اثار گرانبها ابدات تاریخی دارندو.و.و... به نظر بنده یک مکتوب سر باز در سایت خوب کابل ناته تحریر ود...ر اخیر نام و امضای وایمل تمام علاقه مندان چه افغان وچه خارجی همه گرفته و بعد از تکمیل ان هم از طریق ایمل وهم از طربق پسته رسما به ادرس ملل متحد ارسال شود .تا ملل متحد متوجه مطلب گردد. از باند کرزی وخود کرزی همچو تقاضا بیجا وبیمورد است.و بدین معنی است که : در یخ نوشتن در افتاب گذاشتن است.و.و.و باسپاس فراوان.

 

Neamat Hossaini گرانقدر محترم ودوست عزیزم ایشرداس! به باور من تمام دین ها ، مذهب ها و اندیشه ها،دردرازنای تاریخ برای گسترش اندیشه ی شان دست به کشتار و ویرانی زده اند ، که با دریغ در کشور ما نیز چنان بوده است وشاید بیشتر! خوب گذشته گذشت!چه خوب است وزارت اطلاعات وفرهنگ کشوراز مسایل روزمره گی بیهوده، خود را رها ساخته ،به چنین کار ارزشمند (حفظ آثار ارزشمند باستانی و مذهبی گذشته ی ما)توجه نمایند ، اگر می خواهند کار ماندگار وارزشمند انجام دهند، در غیر آن در صف طالبان بی فرهنگ قرار خواهند گرفت و نام شان در پهلوی نام طالبان بی فرهنگ ماندگار حک خواهد شد.

 

Farida Nejrabi

چند وقتی پیش که من در افغانستان بودم، حالت افغانستان را خیلی‌ وخیم و رقتبار فکر کردم. همگی‌ وحشت زده اند؛ مثل از اینکه گاهی‌ هم این مردم فرهنگی نداشتند که متاثر کننده از هنر باشد. ببخشید، در افغانستان هیچ فرهنگی نیستند و هم نخواهند بود. من ...که امید کنده ام. مگر، خدا کند که شما شانس داشته باشید.

یک دوست سیک در افغانستان دارم. خیلی‌ درین چند سال اخیر رنج کشیدند. به بهانه‌های مختلف، خود‌شان میگویند، که اذیت میشدند. از ایشان پرسیدم که: چی‌ شما را امید بخشید؟ از جیب پیراهن خود یک قلم کشیدند و گفتند: این. قلم شما هم بی‌ رنگ مباد.

 

Sham Suri sarmaya ye yak milat aasaare tarikhi wa tamadun aan aast wa hargiz wabasta ba yak qaum wa mazhab nabuda. Watan ham manand-e-chaman- e- aast ke haq darad az gul hayeiy rang a rang sar shaar bashad. nadeeda giriftane aan ha guna aast. nasle aayinda mara wa hukumat-e-faili ra mahkum khuwahad namud. bayad jelowgiri shawad..

 

Shakaib Salik

‎+
ایشور عزیز من و عزیز همه فرهنگیان
به یقین که همه فرهنگیان و هر باشنده واقعی سرزمینی که در آن زاده شده ایم علاقه مند حفظ تمام مواریث تاریخی و فرهنگی و از جمله آبدات تاریخی،و آثارتاریخی منقول و غیر منقول کشور میباشند. کلمه آبدات شامل تمام ...آثار معماری دوره های مختلف تاریخ میشود که به دلایل گونه گونی چون هنر،قدمت ،واقعه ویژه ،مذهب یا سیاست و دلیل دیگری حایز اهمیت میشود.قانون حفظ آبدات دولت را موظف حفظ ثبت ،تسجیل و ترمیم تمام میسازد . در اداره ثبت آبدات تاریخی معیارهایی برای تسجیل یک عمارت به حیث آبده موجود است،به یقین که نیایشگاه های باغبانکوچه و آسه مایی از چنین ویژه گی هایی برخوردار اندولی به گونه مثال نیایشگاه شوربازار با آنکه سابقه عمارت اصلی آن زیاد است ولی چون چنین بار دوباره سازی شده است نمیتواند شامل ان لست شود .هر هموطن میتواند برای ثبت یک عمارت بنام آبده اقدام کند و لی باید آن عمارت معیارهای لازم را داشته باشد.
امکان ترمیم و حفاظت برای اداره کوچکی که در حال حاضرموجود است، ممکن نیست .به یقین در کشور ما داشته های تاریخی و فرهنگی حتا در اخیر لست اولویت ها هم قرار ندارد . کشف تصادفی معبد ساحه مس عینک در اصل خجالت بزرگی برای دولت محسوب میشود .در اصل در شرایطی که حاکمیت دولت در بسا نقاط تامین نیست چگونه میتوان از حفظ و ترمیم سخن گفت دگماتیزم مذهبی مشکل ترمیم آبدات غیر اسلامی را دو چندان میسازد در جاییکه دولت نمیتواند بودجه و امنیت پایتخت سال دوهزارو چارده جهان اسلام راتامین کند.
اما در هر حال با شما هم صدا و همنوایم و بر علاوه دولت بر سر نیمه اقتدار توجه یونسکو و موسسات مماثل ملل متحد رانیزدر زمینه خواستارم.

 

Santu Chandihok

ایشورداس جی سلام این جانفشانی های خسته گی ناپذیر خودت چه در صفحه کابل ناتهه وچه فیسبوک بسیار قابل سنایش است du machst es sehr gut.
خدا کند از موضوع دور نشوم دو سه سال پیش سفری به مصر و اسپانیا کردم در جمهوریت مصر صد ها هزار خارجی از محل های ...تاریخی کلتور فرعون ها که هزار ها سال تاریخ کهن دارد بازدید به عمل میآورند.با وجود وضع خفقان آور سیاسی دولت مصر تلاش میکند که این آبادات تاریخی فروعونی را که در مغایرت با دین مبین اسلام قرار داشت نگهداری کند و تلاش دارد که در این رابطه کشفیات جدید به عمل آید
در اسپانیا که سال ها جنگ بین مور و عیسوِی ها وجود داشت امروز آثار بسی زیبا مثل الحمره وجود دارد که صد ها هزار انسان برای دیدنی این آثار اسلامی از سراسر جهان میآیند از این دو مملکت نه ثنها صد ها هزار انسان دیدن مینماید بلکه صد ها هزار مصری و اسپانوی از آن عایدات زندگی خود را بدست میآورند نمیدانم ما مردم افغانستان از چه میترسیم؟
امیدم را هنوز از دست نداده ام که یک زوزی ما مردم افغانستان از آبادات کهن خود نگهداری کنیم تا مردم جهان برای دیدن آن بیایند و نه برای جنگیند
مسله را که خودت پیشنهاد کرده ای لزومیت آن روز به روز زیاد میشود مسله انفجار مجسمه بودای بامیان ک یکی از بزرگترین مجسمه های ایستاده دنیا واز جمله میراث دنیا به شمار میرفت آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد ومذاکراث به استحلاح آشتی ملی در پشت پرده با همان کسانیکه به ثاریخ بشریت عقیده ندارند چه ماند که از عمل خراب کردن آثار اجداد ما پشیمانی به عمل آورند پیشنهاد میشود
بسیار خوب خواهد شد که دولت افغانستان و متحدان غرب آن به نام آشتی ملی از آثار اجداد ما نگهداری کنند به اقلیت های که همیشه زیر فشار بوده اند دست کمک بد هند و کمک ها بلخصوص که حقوق ایشان از نگاهی قانونی مورد احترام و مراعات شود
یکی از نویسندگان در این صفحه پیشنهاد یک نامه سرگشاده را کرده بود که قابل ارج است و این نامه با امضای فسیح از مردم به ملل متحد و به وزارت فرهنگ افغانستان وبه مرجعه های دیگر که دوستان به نظر شان کاری میآید برای رسیدگی تحویل داده شود
کدام راه دیگری نداریم چون ابزار جنگی ما تنها قلم است
ثشکر و السلام به همه

 

نصیرمهرین
در حاشیۀ موضوع دیوار ها و کوه های آسمایی وشیردروازه  متن فشرده

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۳        سال شـــشم            قوس ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠