کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
غروب


قاسم قاموس
 
 

 پرستو می رود آرام با ناز

پرستو در غروب پرواز کرد باز

 

غروب است و پرستو رفت اما

غروب است و پرستو است تنها

 

غروب است و شقایق های بی خواب

غروب است و دل عاشق، بی تاب

 

غروب است و کنار ساحل آنها

غروب است و سکوت است باز آنجا

 

غروب است و نوای ناله­ی نی

غروب است و سواحل می شود طی

 

غروب است و چوپان ناله دارد

غروب است و نی اش دنباله دارد

 

غروب است و غم اینجا لانه کرده

غروب است و باد، گیسو شانه کرده

 

غروب است و بدون وقفه باران

غروب است و گروه جمع یاران

 

غروب است و هوا تاریک و تار است

غروب است و دل عاشق فگار است

 

غروب است و پرستو فکر بازگشت

غروب است و پرستو آمد از دشت

 

غروب است و سوار قایقی شد

برای رود، مرد لایقی شد

 

 

قاسم قاموس

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠