کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
فراخوان

بزرگداشت از شادروان برات علی تاچ
 
 

نقش شخصیت در شکل گیری تاریخ بشریت برازنده و برجسته است. تاریخ معاصر افغانستان مملو از چهره ها و رادمردانی وطندوست، آزادی خواه و مبارز است که بعضاً نامهای ایشان ضبط تاریخ گردیده و برخی دیگر بنابر خصلتهای ضدمرمی و مصلحتهای غیرموجه، غیرملی و غیردموکراتیک حاکمان وقت عمداً در حاشیه قرار داده شده اند.

غافل از این که تاریخ هیچگاه سازندگان خود را فراموش نمی کند.

یکی از این چهره های تابناک تاریخ سدۀ بیستم افغانستان، زنده یاد برات علی تاچ ، مبارز نستوه، آزادی خواه و دموکرات شهیر است که در دشوار ترین اوضاع و شرایط سیاسی، یکجا با یاران و هم رزمان خود، شجاعانه و دلیرانه قدم در راه آزادی، دموکراسی و حقوق مردم کشور خود گذاشت تا این که جان شیرین خود را در این راه قربان کرد.

 

سال 2010 میلادی مصادف است با صدمین سال تولد شادروان برات علی تاچ . قرار است تا از این روز مبارک تجلیل به عمل آید.

 

ستاد برگزاری محفل صدمین سالگرد زنده یاد برات علی تاچ در نظر دارد تا این روز خجسته را در حلقۀ دوستان و علاقمندان تاچ با یادکرد هایی از شیوۀ زندگی، اندیشه سیاسی، مبارزات و کارکرد های این شخصیت شهیر کشور به تاریخ 13 ماه نومبر برگزار نماید.

نشانی :

Wijkcentrum Heidehof

Sint- Antoniusstraat 68

Oosterhout

Postcode: 4902 PV

Netherlands

زمان: از ساعت 5 شام تا 10 شب

دوستانی که آرزوی اشتراک حضوری و یا نوشتاری را در این محفل دارند لطفاً قبل از سی ام اکتوبر به آدرس زیر تماس حاصل نمایند:  

 

 

 Homer.afghan@googlemail.com
 

 

Tel: 0031 104191855,

0031 765812675,

0049 60316704365,

0044 2088472609

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠