کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

گزارش مختصر از محفل فرهنگی- هنری در هامبورگ


استاد محمود صفرزاده

 
 

کانون فرهنگی افغانستان وآلمان، درادامۀ فعالیت های ماهانۀ خویش، بتاریخ 24 سپتمبربازهم شاهد گرد هم آیی جمعی از هموطنان هنر دوست بود. سخنگوی محفل، استاد محمود صفرزاده تشریف آوری حاضران رابا سخنان دلنشین و روحنواز، خیرمقدم گفته به معرفی عزیزانی پرداخت که برای محفل،مضامین واشعاری را با خود آورده بودند . در شام  24 سپتمبر این عزیزان حصه گرفتند:

آقای سهیلی. سیرقانون نگاری در افغانستان و بحثی پیرامون انتخابات شورا

خانم حمیده محمودی ، در بارۀ حال کودکان افغانستان

خانم آزیتا بحری ، پیرامون روانشناسی انسان ها از دوران 5 سالگی تا 85 سالگی

آقای رزاق مؤمن زاده . شعر

آقای شبگیر پولادیان . سخنرانی فشرده وقصیده یی از جامی  دربارۀ هرات

آقای محمد رضایی سرپرست کانون . دربارۀ تصویر اجتماع در شعر پروین اعتصامی

آقای  داود طالع . شعر

آقای ناصراکبری شعر

آقای ابطایی. غزلی از حافظ

آقای جاویدانی. غزلی از خانم جاویدانی

پس از صرف غذا، آقای ابراهیم حجازی سخنگوی بخش هنری ، پیرامون هنر صحبت نمود و هنرمندان عزیزما را معرفی کرد. این عزیزان دربرنامۀ هنری حصه گرفته بودند:

 

 محمد ابراهیم حجازی

 

آقای همایون ننگیالی پسر شادروان استاد ننگیالی

آقای فهیم حسن زاده . رباب

آقای علی رحمانی. دوتار

آقای امید رحمانی . زیربغلی.

 

قابل یادآوری است که هنرمندان گرانقدر ما به شکل افتخاری شرکت نموده بودند. غذای شب بطور ساده  بود واز طرف کانون تهیه شده بود. البته در زحمات تهیۀ این بخش، خانم فاطمه رحیمی، خانم ملالی احمدی و آقای حشمت امیدی صمیمانه حصه گرفته بودند.

برنامه های هنری وفرهنگی کانون ، در هر ماه ، شام جمعۀ سوم از ساعت 19 الی 12 شب برگزار میشود.

 

کمیتۀ فرهنگی کانون افغانستان – آلمان

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠