کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
" رأي رییس دولت اسلامي نصيب اناركلي هنريار شد"


احسان لمر
 
 

     دو مقام ارگ ریاست جمهوری گزارش داده اند که رییس دولت در 27 سنبله، به اناركلي هنريار در انتخابات پارلمانی رأی داده است.

‏در دومین دور انتخابات پارلمانی که بیش از 2500 نامزد حضور داشتند، دو نامزد از هندوان و سیکهـ های افغانستان بودند که برای احراز کرسی در مجلس نمایندگان خود را نامزد ساختند. ‏دو  مقام از ارگ ریاست جمهوری به خبرگزاری رویترز گفته‏اند که حامد کرزی رأی خود را به انارکلی هنریار داده است. ‏قابل ياددهاني است، كه يك اقليت كوچكي از هندوان و سیکهـ های افغان و پيروان مذهب سيك در افغانستان منحيث شهروند افغانستان زندگي مي‌كنند كه در پارلمان يك نماينده دارند. "1

       

       خبر تمسخر آمیزفوق " رئیس دولت اسلامی" " اقلیت کوچک "  " در پارلمان یک نماینده "  دارای جنبه ها و نکات مخالف میباشد که بایست به آن توجه نمائیم :

 

     ــ عدم حفظ اسرار و راز داری در کاخ رئیس جمهور. در صدو چند کشور جهان  اسرار مهم دولتی و نظامی تا نهایت محفوظ و سری بوده باید حفظ گردد و بخصوص دفاتر رئیس جمهور، صدراعظم، وزرای دفاع داخله و خارجه که متخلفین به اشد مجازات تا اعدام مواجه میشود، چنانچه  در دوره سلطنت محمد ظاهر خان  ناظر قصر صدارت که اجازه وردود را در جریان مجلس وزرا داشت یک نفر گنگه بود، ولی اکنون  این هم مراعات نمیشود  و "  دو مقام از ارگ ریاست جمهوری " به خبر گزاری رویترز مطلبی را فاش نمودند !!! که آقای کرزی باید ایشان را شناسائی و به محاکم بسپازند ورنه اسناد دفتر او را میفروشند.

 

     ــ رای دهی بصورت آزاد و سری بود یعنی از رئیس جمهور تا فرد عادی وطن به صالون رای دهی رفته ورقه مورد نظر شانرا سر بسته در صندوق انداختند و بجز شخص رای دهنده کسی دیگر از محتوا آگاه نیست جز در حالتی که وی اظهارو فاش نماید.درین صورت کرزی این رازش را به کی گفته که ایشان به رویترزآنرا  فروخته اند خودش سراغ نماید.

 

     ــ آبدات تاریخی افغانستان زبان گویا و شاهد بر حال اند که هندو ها و سیکها باشندگان دیرینه و چند هزار ساله ی این کشور اند، از آی خانم و موندگگ و از هده و کابل تا بامیان،و دها جای دیگر آثار بدست آمده سوابق هزران ساله اقامت ایشان را در کشور ما ثابت مینماید و ادعای " يك اقليت كوچكي از هندوان و سیکهـ های افغان و پيروان مذهب سيك در افغانستان منحيث شهروند افغانستان زندگي مي‌كنند " بی حرمتی برمردم افغانستان است.  درگذشته در تمام  ولایات  افغانستان  و بصورت کتله های بزرگتر در قندهار، ننگرهار، پکتیا ، کابل ، لوگر، هرات و غیره هندو و سیک افغان اقامت داشتند، وامروزآنانیکه در بیرون کشور زندگی میکنند به افغان و افغانستان افتخار مینمایند خودم  شاهد آن میباشم که  دردهلی  و اروپا سیکها و هندو تباران افغان به وطن و وطندار افغان خود چه فخر میکنند.

 افغانها در پنج قاره ی زمین درسی سال اخیر پراگنده شده اند بجز از رژیم خون و دهشت ایران درهر کجائی با اقلیت کوچک شان همه حقوق  شهر وندی را  دارند توجه  فرمائید که « اقلیت کوچکی » از افغانها  در کشور عیسوی هالند «منحیث شهروند» زندگی مینمایند، ولی مردم عیسوی تبار آنکشور به «  فرشاد بشیر جوان ۱۹ ساله هالندی افغان تبار بحیث جوانترین عضو پارلمان " آنکشور رای دادند. 

 

     ــ تاجائی که در شرق و بخصوص کشور ما معمول است چون قانون و مرجع قانونی وعدلی بگونه صحیح موجود نیست  و بازار توطعه ، دسیسه، شانتاژ نهایت گرم و پر رونق است که اینهم از توطعه های تحریک کننده ی احساسات مردم است.

      سالها قبل اسنادی گویا از لوی حَُارنوالی بدست اینها  آمده بودکه اولین وزیرمعارف حکومت موقت کرزی محراب مسجد وزارت را تخریب کرده بودند و اسناد  آن قبل از نتیجه ی و یا محکمه بنشر رسیده بود  دفتر وزیر ادعای جعلی محمد نادر نام را که دریور وزیر را بنام بادیگارد معرفی و دسیسه ی را سازماندهی نموده بود به شدت رد نمود . 2

 

     حال بیبینم که اگر واقعاً کرزی به خانم انار کلی رای داده باشد، ازنهایت بزرگ مردی و شهامت او است زیرا او میداند که  رهبران و قوماندانان  جهادی در پارلمان اکثریت را میگیرند،کابینه از آنها است معاونین رئیس جمهور از آنها است اگر به " يك اقليت كوچكي " بقول شما رای داد گناهی نیست و برادران جهادی ما آنچه  بر سر او در لویه جرگه و پارلمان آوردند دو باره تکرار میتوانند  چون اکثرت کامل را دارند چنانچه  در جمهوری اسلامی  ایران  بر اقلیتهای کوچک  سنی، زردشتی، بهائی ، کرد و بلوچ  هر چه از دست شان آمد مینمایند.

   

 جاودانه باد نام مهتما گاندی سترگ که آغوش گرم او هندو، سیک ، مسلمان، عیسوی ، گبر و نصارا  نشناخت همه هموطنانش را بدور خویش جمع نمود و کشورش را با وجود شریرانه ترین دسیسه بریتانیه از چنگ جنگ داخلی نجات داد وعالیترین دموکراسی و بمراتب عالی ازدمکراسی غربی را درآنجا اساس گذاشت، مولانا عبدالکلام آزاد وصدهای  دیگر بشمول خان عبدالغفار خان با وی بودند و امروز هند از سوزن تا بمب اتمی را میسازد در شصت  وچند سال بار بار از" اقلیت کوچک " مسلمانان هند مقام ریاست جمهوری، و وزارتها را بدست داشتند که دکتور ذاکر حسین یکی از بهترین روسای جمهور این کشور بود. در اوج وحشت دسیسه بریتانیه و تجزیه نیمقاره به دو کشوری  هند و پاکستان و جنگ داخلی هندوی خشمگین به نزدگاندی آمد و شکایت کرد که مسلمانان پسرنو جوان او راکشته اند ،گاندی با آرامش دست پسری مسلمی را که تمام فامیل را درجنگ از دست داده بود و درپناه وی بود بدستش داد وگفت: والدین این  طفل را هم هندوان کشته اند این را تو بگیر و سر پرستی کن.

    

یک " اقلیت کوچکی " مسلمان یعنی  صدو چند میلیون مسلمان در مقابل یک ملیارد و چند صد میلیون هند امروز در تحت بیرق آنکشور زندگی و بنام هندی خویش فخر مینمایند و در سرتاسرجهان در علوم و سیانس،تجارت و کار آزاد مصروفتی دارند بنام هند شناخته شده و از منافع وطن خویش دفاع میکنند. همان گونه که هزران سیک و هندوی افغان در پنج قاره این کره ی ارض بنام افغان فخر نموده و هرگز خیانتی از آنها بر منافع افغانستان ثبت نشده است و نخواهد شد. در 1919 میلادی والی علی احمد خان معاهده ی راولپندی را امضا نمود که به نفع بریتانیه بود، ولی وزیر نرنجن داس ما با محمود طرزی، و دیگر هیت افغانی ماهده ای را بر بریتانیه  قبولاندند که استقلال ما را رسماً  شناختند و..... گفتنی های دیگر و دیگر  

 

ــــــــــــــــ

 

   1 ــ پیام مجاهد ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان ـ شماره مسلسل 702 شماره 27، سال چهاردهم، 3 میزان 1389

   2 ــ عین جریده ــ  شماره 10 پنجسنبه 10 جوزای 1381

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠