ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

Ԙ ی ی Șی

ی ییی/ ۀ ی

 
 

 ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی . ی ی ۀ ی ǘ یϡ ی ی ی ی ی ی ی ۀ ی ی ی یی . ی ی ی ی . ی ی یی ی یی. ی ی ێی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ۀ ی . ی ی ی ݘ ϡ یی ی . ی ǐ ی یی ی ϡ یی ی ی . ی ی Ԙی ی ی ی ی . ی ǐ ی . ǐǘ ی ی ی ʡ Șی ی ی . ی یی јی ی یی .

  ϐی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی. ی ݘ ی ۀ ی Șی ی ϐی .

  ۀ ͘ ی ی ی ی ی ۀ ی . ی ی ۀ ۀ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی . ی ی ی ی ۀ ی Ԙ ی ۀ ی . ی ی ی یی јی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

  یی ی ی ء ی ی ی یی یϡ ی ی ی یۀ ی ی . ی ی ی ی Șی ی ی ǐ ی. ی ی ی ی сǘ Ӂی ی ی ی ی ی. ی ǘ ی. ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ј ی ی ۀ ǘی .

 

 

۱٢۸                      /ی ۱۳۸٩  یی         Ӂ ٢٠۱٠