ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
 

 

 

 
 
 
 
ی یی
 
 

ی ی ϡ ی
ی ی ی

ی ϡ
ی ی

ѐ
ی ѐ

ی یی ۱
ی

ی


ی
ی

۱- ییϺ ی
24/11/1381

۱٢۶                        /  ۱۳۸٩  یی         ǐ ٢٠۱٠