ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
 

 

 

 
 
 
 
ǘ
 
 

ی
Ș
... ی Ȑی ی
ϐ
Ҙ ی ی

ی ی

ی ҍ ی
یی ی
ی Ԙی
ی
Ȑی
ی ǘ ی
ی ی

Ә
ی
Ȑ
ی
 

ǘ

۱٢۳                          ۱۳۸٩  یی           ی ٢٠۱٠