kabulnath.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch

 

 

 

 
 
 
 

ی
ۀ ی ی ی !

 
 
 

    ی ی  ϡ  ی . ی یی ϡ ی ۀ ی . ۀ ی ی Ԙ یی . ی ی ی . ی ی ی ی ی Ԙی  ی ی ی.

 

ی ی ʡ Ԙ Ԙی ی . ی   ی ی ی  Ԙی . یی  ʡ ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی .

 

   ی Ԙی ی . ییی ی ی ʡ ی Ԙی . ی ی ی ǐی ی یی ϡ ۀ ی ی.

 

   ی ی ی ی ی. ی ی ی  یی ی ی ی ی ی ی . ی ϡ   ی ی ی ی. ی ی. ی ی ی ی ی ی .

 

    ی ی ۀ ی . ی ǐ ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ۀ ی . ϡ ی䐡 ی یی . ۀ یی ǐ ی ی ی Ϙی یی ی ییی Ș ی ی ی . ی ی ی . ی . ی . ی ییی ی ی . ی јјی ی ۀ ǡ ی ی ی .

 

  ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ϐی ی  

 


 

   ۱٢٠               /  ۱۳۸٩  ی یی      ی  2010