kabulnath.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch

 

 

 

 
 
 
 
 
ی ی...
 
 
Ϙ ی ǘ
 
 

 

ǡ ی

ی ی

ی

ی ی

...

.

 

͘ ی

 

ی ی...

 

ی 2010

ی

.   ی ی ی  ی ی .   ی ی ی ی ی .   ی ی ی ی ی ی.   ی ی ی .   ی ی .   ی ی ی ی ی ...

ی ی ی ʡ ... .   ی ی .   ی ی ی   ݘ ی ǐ ϡ ǐ ی ی ϡ ǘ ی ی ǿ

ی ی ی ییی... ی ی ی ی ی.   ی   ی ی ی .  ی ی ی ی .   ی.   ی ی.  ی ѐ یی .   ی ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی Ӂ ی ی .   ی ی ی ی .   ی ی ǿ   ی ی  ی ی!   ѐ یی ȍ ی ی .   ی ی یی ی .  ی ی ی ی Ϙ ȍ ی .  

   ǿ 

ی .

ʡ

 

*

24 ی 1389

ی !

.  ی ی ی ی.  ی ی ی ی ی ی Ҙ ی ی ی ی ی ی Ș ی !   ی ی ی .   !   ی ی ی.   ی ی ј!   ی .   ی ی ی .   ȍ ی یی ی ȍ ی   ی ی ی یی ی ی ݘ ѐ ی!

ی یی .  ی ی  ی!   ی ی Ӂ .   ی ی .   !  ی ی ی ی ی ی.   ی ی ی ј ی ی ی .   ی یϺ   ی ی Ժ  ی Ӑ.   ی ی ییی ی.   یӡ   ...  э .

ی ی .   ی .   ی ǐ ی ی یی!   ی ی .   ی ǿ  ی ی یی یی .   ی ی Ӑ ی ی ی ی یԘ.   ی ی  ی ی

.

ی

ی

 

*

 

1 ی 2010

ی

ی .   ǘ ی .   ی .   ی ی ی ی ی یی ی ی ی.   .   ی ϡ ی ی ϡ ی .

ی ѡ

ی ی ѐ .   ی ی ی ی ی ی ی ی ʿ  ی ی јی ی ی.   ی ی ǐ ی ی .   ی Ǎ јی ی .  ی Ґ ی ی ی ی .   ی ی یی ی ی ی ی.   ی ی ی  ی ی忻

ی ی ی .   Ϙ ǡ ǡ ی.   ی  ѐیی .   ی ی .   ی ی ی ی .   ی!  !  ی .   ی ی ی ی ی ی یی .  .  ی .   ی ی .   ی ی  ی Ș ی ی Ӑ ی یی ی ی یی.  ی ی ی ی Ȑ .    ѡ ی ی ... .  ی ی .   ی

ی ی ی ی !

ʡ

:  Ȑ ی ی ی ی .  ی ی Ԑ ی ی .   ی ی ی ی ی ی ی .   .   ی ی 

 

*

 

29 1389

.   .   یی ی ی .   ی ی ی.   ѐ .   ی یی ی.  ی ی .   ی ی ی .   ی ی ی .  ی ی یϡ ی Ԙ .   ی ی .  ی ی ی ی Ȼ .  ی ی ی یی ی...   ǐ ی ی

ی یی ی ی !   ی ی ی ی .  ی .   ی ی ǐ یǘ ی .  Иی!  ǐ ی یǘ !  ی ی .   ی ی ی ی .   ی ی ی ی ی ی.  ی ی    ی ی   ی !  Ԙ ی ͘ یی ی ی ی 忻  ی ی ی   

ی ی ی... .   ی ی ی ی   ی ی ی ی ݡ ی ...   ی ی :   捘ی ی ی ی ی ǘ ϡ  ی ... ی ی ی یی ییǡ ی ی ǡ  یǡ ییǡ ...  ی ی ی یی    э ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی !  

.  ی .

.  

ی

ی

 

*

 

1 э 2010

ی

ی ی .  ی ی یی یی.  ی ی !  یی ی ی ی ی ی Ș .    ی ѐ .   یی Ԙ ی.  ی .   Ԙی یی یی ی ی ی ی .   ǐ ی ی ϐ Ȑ ی ی ی ی ی ییی ی ی ی !  ی یэ ی ی یی یییی یی ی ѐ ی ی !  یی ی ی ی ی ی ی ی !  ϡ ϡ ی ی !

Ԙ ی ی Ә ѐ ی ی.   ی   .   ی یی ی .   یی یی یی ی ی .   یی ی.   ی ی ی юی ی .   ی ʘ ی ی ی ی.  ȍ ی ی ی .   ی .   ǘ ی .   Ԙ .   ی .

ی ی ی.   ی ی .   ǘی ی ی .   ی ی Ș.  ی ی ی .   ی ی ی .  ی ی !  ی Ȑ .

ʡ

 

*

 

1 ǁی 2010

ی ی ی یѻ ی.   ӿ  ی  ی یی !   ȍ ی   ǐ Ș ی ی Ȑ .   ی ی ی ی.  ی یӡ !

ʡ

 

 *

 

15 ǁی 2010

ی

ی     ی ی ѐی ی ی یی.  !  

ی !  ی ی یӡ ی ی    ی ی ی   ی ی Ș.   یی ی .

ʡ

 

*

 

1 ی 2010

ی

ی ی ی ی .   ی ی ی ی ...

ی ی یӿ ی!

 

*

 

17 ی 1389

!

ی ޘ ی ј یی ی ӡ ی  ی ی ی ی ی ی ی

ی ی... ی ݘی ی ی ی.   ی ی:   ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 忻

ی ی ی ی ی ی ی ی... ی ی ی.   ǡ ی ی یی! 

.   ی ی ی ی .   یی ی ی.   ی ی ی .

ی ی ی .   ی ی یϿ   ی یی ی ی ی ی یӿ   ی ی .  ی ی ی ی .  ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ... ӿ    ی یی ی .  ی یی ی ی ی!  ی ی ی ی ی ی ...  ی 䐘ی ی!

.

ی

ی:  ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی   ی ʘ ی !

 

*

 

21 ی 2010

ی

Ԙ !  ی !  ی ی ی Ȑی.   ی یی.   ی ی!   ی ی ی ј .    ی .  ی ی !   ی .   ی (ی یی یی ی!)  .  ی یی ی ی.   ی ی ی .  ی ی.   ی .   ی ی.   ی .   ی .   ی .   ی ی ی .   ی.   ی ی.   ی ی ی ی .   ی   ǐ ی ی ی ی.   ǐ ی ی Ǎ    ی ی ی Ԙی .   ی ی ی ј .   یی ی.   ی ѐ یی ی ی یی ѐ ͘ .   ی ی ی ی... ی ی ی ی ی ی.   ی ی ϡ ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ԡ ی ی ی ѐ ͘ .  ی ی ی ی ی .   ǐ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی .   ی ی ی یی.   ی ی یی ی یی ی ی ی !  ی ی ͘ی ی  ǘ ی ѐ ی ی ی ی ǐ ͘ ی ی ͘ ی ... ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ǐ Ӑ ی ی ی ی یی !

ی ی یی Ԙ ی !

...

 

*

 

1 2010

ی

.  ѿ      ی ی ی   ی ی.  ی ی.

ی ی ی.... ی ی ی ... ی .   ǐ یی ی !

ʡ

 

*

 

11 2010

ی یی

ی.   ی ی ی ی.   ی ی .   ی... ی ی !

ʡ

 

*

 

١٥ ١٣٨٩

ی ӿ

ی .

ی ی

ی!

ی ی ǿ

..........................

ی !

 

 *****

 

ی ǘ

ǐ- 2010-05-17

ی ی:   ی ی ی... ی .   ی ی یѻ ی .

 

 


 

   ۱٢٠               /  ۱۳۸٩  ی یی      ی  2010