کابل ناتهـ، Kabulnath

 
 
 
 
 

خرابات نخستین مکتب موسیقی در افغانستان

 

(14)

 
یادی از پسران استاد قاسم افغان
محمد آصف قاسمی و محمد یوسف قاسمی
 
محمد حیدر اختر
 

در قسمت های گذشته از خدمات استاد قاسم افغان و فعالیت های هنری او، به خصوص از بنیاد گذاشتن مکتب مسلکی موسیقی در خرابات یاد آوری تمودیم و از شاگردان ممتاز این هنرمند والامقام نام بردیم . دراین بخش به معرفی مختصری از محمد آصف قاسمی و محمد یوسف قاسمی پسران استاد قاسم افغان می پردازیم .

 قابل تذکرمی دانم ، که محمد آصف قاسمی و محمد یوسف قاسمی درزمان ماموریتم در رادیو افغانستان ، همکاری هنری با رادیو نداشتند ، ایشانرا ازطریق آهنگ های که ثبت آرشیف رادیوافغانستان بود می شناختم. ازینروبرای معرفی ایشان بیشترازکتاب «سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان » تالیف استاد عبدالوهاب مددی بهره گرفته ام .

 

 محمد آصف قاسمی

 

 محمد آصف قاسمی دومین پسر استاد قاسم افغان می باشد که ابتدا دروس موسیقی را از برادر بزرگش استاد محمد یعقوب قاسمی فرا گرفته و بعدآً شاکرد پدرش استاد قاسم شد تا اساسات موسیقی را به شکل مسلکی آن آموخت .

آصف قاسمی جهت فرا گیری بیشتر هنر موسیقی به کشور پهناور هند سفر نموده نزد استاد پیاراخان ، استاد امید علی خان و هم مدتی نزد استاد سندی خان زانو زده به معلومات اش در رشته موسیقی کلاسیک افزود .

 استاد عبدالوهاب مددی در کتاب « سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان » می نویسید که

 چون محمد آصف قاسمی از آواز خوش و گیرایی مثل برادرش استاد یعقوب قاسمی برخوردار نبود، در محافل مجالس مردم کمتر اشتراک می کرد .حتی دریکی دو دهۀ اخیر زنده گی اش هیچ گونه فعالیت هنری نداشت .

محمد آصف قاسمی درشناخت راک ها وراگنی ها مهارت کامل داشته و راگ هارا به صورت درست می خواند چون همکاری دومدار با رادیو افغانستان نداشت، ازوی آهنگ های زیادی در آرشیف رادیو موجود نیست. به گفته آقا مددی در حدود ده پارچه راک و غزل به آواز او در آرشیف رادیو موجود است .

متأسفانه محمد آصف قاسمی به تاریخ 19 عقرب سال 1360 در اثر سکته قلبی درکابل وفات نمود .

 

 

محمد یوسف قاسمی

 

محمد یوسف قاسمی سومین پسر شاد روان استاد قاسم افغان می باشد . او از ده ساله گی به فرا گرفتن اساسات موسیقی آغاز نمود . محمد یوسف قاسمی نخست نزد برادربزرگش استاد محمد یعقوب قاسمی به فراگیری موسیقی پرداخت و بعدها مانند برادرش محمد آصف قاسمی نزد پدرش زانو زد. ولی نزد استادان هندی شاگردی نکرد

 محمد یوسف قاسمی در آغاز همکاری هنری اش را با رادیو کابل وقت برقرار کرد و اکثراً غزل می خواند . چون محمد یوسف قاسمی در پهلوی فرا گیری موسیقی به درس و تعلیم علاقه فراوان داشت بعداز فراغت مکتب شامل کار های اداری شده ودر شرکت برق کابل تا به مدیریت عمومی رسید و کمتر وقت برای برنامه های هنری داشت .

 

محمد یوسف قاسمی یک بار ازدواج نموده وصاحب سه پسر و دو دختر بود که از آن جمله دو پسر وی وحید قاسمی و عبدالله قاسمی درشمار هنرمندان جوان و شناخته شده رادیو تلویزیون افغانستان می باشند که فعلا در کشور کانادا حیات به سر می برند به خصوص وحید قاسمی ازجمله هنرمندان و کمپوزیتورهای فعال در حال حاضر می باشد .  

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل    116            سال شـشم       حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       مارچ  2010