کابل ناتهـ، Kabulnath

 
 
 
 
 

‏آوا ی ماندگار زنان

‏خانم رجنی پران

 
 
ماریا دارو
 
 

 ‏با اظهار سپاس از همکار عزیز ودوست دیرین دیار نازنینم رجنی باجی که با شیندن آواز مقبولش درتیلفون یک دنیا محبت برایم بخشید پیدا کردن این دوست نازنین هم کار سهل نبود زیرا بعد از مدتها جدایی هم ‏صحبت کردیدیم، نمیتوانستیم ازهم دل بر کنیم و خدا حافظی نماییم. بعد تماس، در اولین هفته فوتوی خویش را با یک جلد کتاب « ما باشنده گان دیرینهء این سرزمین» از مولف جوان وگرامی هموطن ما آقای ایشور داس را برایم فرستاد و انچه را درمورد خانم رجنی پران، مطالعه میفرمایید ازهمان کتاب نقل گردیده است:

 

« بانو رجنی پران بهسين تنها بانوی از هندوان و سکهـ های افغان است که در راديو افغانستان وظيفه گوينده گی را انجام ميداد. طوريکه از تخلص او پيدا است دختر شادروان پران ناتهـ ميباشد. او در سال ۱۹۵۱ مانند لکشمی (ثروت) به خانه پر صفای آن آوازخوان ورزيده در گذر پايان چوک شهر کابل به دنيا آمد.

خانم رجنی در سال ۱۹۷۰ از دبستان (زرغونه) فارغ گرديد. همزمان مکتب آسمايی را جهت فراگيری زبان هندی و علوم دينی تعقيب کرد. در فعاليت و برنامه های هنری مکتب نيز اشتراک  ورزيده سهم فعال ميگرفت.

خانم رجنی می خواست انجينری ساختمان را تحصيل کند مگر دشواری های مالی پدرش که در اثر حريقی به آن مواجه شده بود نگذاشت آرزوی اين دوشيزه برآورده گردد. او چند سالی را با خانواده اش در کشور هندوستان سپری کرد مگر چنان که خداوندگار بلخ گفته است:

 

هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

باز جـويد روز گـار وصـل خويش

 

لابد آنان هم واپس به زادگاهً شان برگشتند. رجنی از دير زمانی در حلقهء خويشاوندان نامزد بود. چندی بعد پی يی بختش رفت و با آقای اشوک کمار بهسين پيوند زنده گی بست.

پسانتر خواست از چهار ديواری خانه بيرون آيد. در راديو افغانستان در برنامه نشرات زبان اردو گوينده شد. دوازده سال به اين کار هنری ادامه داد. از نطاقان مرد از اقليت مذهبی هندوان و سکهـ افغان ميشود از آقای هربنس سنگهـ بيوص و  آقای راجش موهن نامبرد که مدتی با برنامهء زبان اردو راديو افغانستان همکار بوده اند.

بانو رجنی در کنار وظيفه گوينده گی در مکتب آسمايی به تدريس پرداخته و چندی در وزارت ماليه به صفت تايپست زبان انگليسی نيز کار کرده است. او سفر های به هندوستان داشته و هر بار کست هايی از آوازخوان هايی هندی با خود آورده و بدين صورت در غنای آرشيف موسيقی خارجی راديو افغانستان همت گمارده.

بانو رجنی پران بعد از ترک اجباری وطن با شوهر و سه طفل نازنينش در ايالات متحده امريکا اقامت دارد.

 

در ارتباط زنده گينامهء خانم رجنی شايد بيشتر از ده بار به او تلفون کرده باشم. يکی دو باری با خودش صحبتی داشتم. از گذشته های خوب از صفا و صميميت های بی آلايشانهء مردم مان يک دامن گپ در سينه داشت. »

 

ناگفته نباید گذاشت که آقای ایشور داس این مصاحبه را از مجلهء « میرمن » که خانم رجنی با آقای ببرک احساس انجام داده بود درج کتاب خود نموده است.

 

 
رجنی پران  با شوهرش جناب اشوک کمار بهسین

 

‏‏رجنی باجی دوست دیار نازنیم ورفیق همسفرم درسرویس رادیو که ‏مامورین را بعد از ختم وظیفه به خانه شان انتقال میداد، میباشد. ‏یاد آن ایام خجسته گرامی باد اومصروفیت خارج از منزل ء تدرس کورس رانندگی وتربیه دریوران لایق را بدوش دارد وی یک خانم پرتلاش، زحمتکش، صادق و وظیفه شناس بود ومیباشد او افتخار استاد بودنش را ‏درسر زمین امریکا نیز حفظ کرده است

Shining Driving School نام کورس رانندگی اودر ایالت

‏نیویارک امریکا است من رجنی پران را در کشور هندوستان، انگلستان، ‏جرمنی وبسیار ازکشور های دیگر اروپا ودر کانادا وامریکا درشهر های تورانتو، مانتریال، در شهر های مختلف امریکا می بالیدم ، هیچکس از او سراغ نداشت خیلی مایوس شدم و فکر کردم هر آنچه خودم در بار‏اش میدانم می نویسم

‏خوشبختانه دوست عزیز وگرامی از کانادا نمبر تیلفون اش را داشت و ‏بدسترسم گذاشت .

همان طور یکه برای بدست آوردن آدرس ونمبر تیلفون هریک ارجمندان این کتاب تماس های مکرر برقرار کرده ام ء بخاطر خانم پران با بیشتر از بیست نفر از کشور های مختلف تماس گرفتم تا اینکه از لطف دوست گرامی صدایی همدیگر را شینیدیم. ازهمکاری آن ارجمند ‏سپاس گذارم

  

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل ۱۱۵           سال شـشم       حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       مارچ  2010