Kabulnath

 
 
 
 
 
ی  ی
 
 

ی ییی/ ی

 
 

  ی ی ی ی یӡ ی یǡ ǘ ی ی . .ی ۀ ی ی ی ی ی ی یǡ ۀ ی ی ѐ ی ی . ǘ ی یۀ ی ی ʡ ی ی ϡ ی ی ۀ یѡ ی ݐ ی . ی ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ۀ ی ǘ Ӂ ǘϐ یی ی ی . ی Ϙی Ԙ   ϡ ۀ . یی ی ی ј . ی ی . Ә ی ی . ی ی . ی . ی ی ی یϡ یی. ی ی یѐ ی ѐی Ϙ ʘ . ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ѡ ی ǘ ی .

 э ی یۀ ǘ ی 11 Ӂ ی ϡ ی ۀ ی ی . ی . ی ی یی ی ȡ ۀ   ی . ی ی ی ی ϡ . ی ی ی ی ϡ ی . ی ی ییی ǘی ی ی ی ی. ҍ ی ی . ی ی ȁϡ ی ی یی یۀ . ی ی ѐ ی ی   ѐی یϡ ی Ȑیی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϡ . ی ۀ ی یی ی  . ی ی ی ی . ی ی ی ی یј .   ی ی ی ی ی ی ی   ѐ ی یϡ ی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ͘ی ی . ی  ی . . . ی یی  Ә . ی ۀ ی ی. ی ی ی ی ی ʡ ی ۀ ی  ϡ ی . ی ی ی ی ϡ یی یی یϡ ی ی . ی ی ( ی ی ی ۀ ی ی ی) ی ی .

ی یی  ۀ ی Ԙ ی. ѐی ی ǘ ی ی . ی ۀ ی ی ǘ ی یϡ ی. ی ی ϡ ی ی ϡ ۀ ی ϡ ی ی یی یی ی .  

 


 

۱۱۵                    ۱۳۸۸  ی یی       э  2010