کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان
همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
قلبی که برای وطن وآزادی می تپد
 
 
 
نگارنده : زلمی رزمی
 
 

بمناسبت بزرگداشت عبدالوهاب مددی آوازخوان سابقه دارکشور

  

نام مددی درمیان هنرمندان کشور یک نام آشناست، او هنرمندی است فروتن، باو قارو مهمتر از همه ازجمله معدود آوازخوانانی که نه تنها دراذهان نسل میان سال که تمام خاطرات دوران عشق وجوانی خود را با آهنگهای اوسرکرده اند بلکه درمیان نسل جوان از جایگاه ارجمندی برخورداراست.

 

عبدالوهاب مددی هفتاد سال قبل (۱۳۱۸هجری شمسی) در شهر هرات دری ک خانواده غیرهنری متولد وبعد از ختم تحصیلات متوسط وثانوی برای ادامه تحصیلات عالی از  زادگاه خویش بیرون رفت و تحصیلاتش را با شوق تمام در رشته ژورنالیزم رادیو، تاریخ و تیوری موسیقی اروپایی بمدت پنجسال طی دو بورس تحصیلی درآلمان بپایان رساند.

 

 عبدالوهاب مددی مبادی موسیقی را طی سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۴ نزد استاد غلام حسین پدر استاد محمدحسین سرآهنگ فرا گرفت و نخستین بار در سال ۱۳۳۴ زمانیکه هنوز دانش آموز بود با پخش آهنگ معروف سیاه موی وجلالی ازطریق امواج  رادیوکابل) افغانستان راهش را دردل ها بازکرد و سپس در کنار آهنگهای بیادماندنی اصیل افغانی ، ده ها آهنگ سنگین ودر خور توجه را در زمینه وطن و  همبستگی و اتحاد اجرا نمود که نمایانگر ایمان و احترام لازم نسبت بمردم و زادگاهش است. 

در اکثر آهنگهای او صدای قلبی را میتوان شنیدکه برای وطن و آزادی می تپد، آهنگهای:

وطن عشق توافتخارم ، باسازوحدت ... و....و   نتنها قلب هر افغان را تسخیر کرده بلکه دربین فارسی زبانان منطقه نیز از شهرت گسترده یی برخورداراست .

مددی علاوه بر هنرآوازخوانی از سال ۱۳۴۳هجری شمسی در چوکات اداره موسیقی رادیو فعالیت رسمی داشت واز سال ۱۳۶۳ تا۱۳۶۶بعنوان رییس موسیقی رادیوتلویزیون و بعدا به اتحادیه انجمن های هنرمندان منتقل و زمانیکه رییس انجمن موسیقی آن اتحادیه بود مجبور بترک وطن گردیده وهمراه با خانواده اش درآلمان بسرمیبرد

 مددی جمعایکصدوپنجاه پارچه آهنگ سروده که خودسازنده اغلب آهنگها وترانه های خویش است .

سی دی های وطن شامل دوازده آهنگ وسی کابل ویران وپنج کست ازبهترین آهنگهای او قبلا ببازارعرضه شده که مورد استقبال هموطنان ما قرارگرفته است

یکی دیگر ازخدمات ارزشمند وی معرفی هنروفرهنگ مردم افغانستان درخارج است که طی سالهای ۱۹۷۴و۱۹۷۵میلادی ازطریق پخش ونشربرنامه های موسیقی افغانی دررادیوآلمان وی. دی . ار صورت گرفته چنانچه ازمیان همین آهنگها اولین سی دی افغانی ازطریق وی . دی . ار ببازارآمد .

 

وهاب مددی نتنها رساله های آهنگسازان مغرب زمین  وسرگذشت موسیقی جازوهنرمندان نام آور را ترجمه و بچاپ رسانیده بلکه اثر پربهای دیگری را بنام موسیقی معاصرافغانستان بقلم خویش نوشته وبه تیراژ  بیشتر ازدوهزار نسخه بدسترس علاقمندان موسیقی سرزمین خویش قرارداده است .

 

برای استاد مددی این هنرمندسابقه دارکشورکه سالهای زیادی ازحیات پربار خود را وقف شگوفایی هنر موسیقی کشور نموده صحت و سلامتی ، عمر دراز و سرافرازی های بیشترمیخواهم.

 

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 113           سال پنجم         دلــو  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        فبوری 2010