کابل ناتهـ، Kabulnath

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان
همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

استاد رهنورد زرياب: هيچ نهـــاد و مقامى صلاحيت عفو طالبـــان را ندارد.

 

خانم شکريه حيدر: به قدرت رسيدن دوباره طالبان، جفاى بزرگ در حق زنان کشور است.

 
 
 

قرار است تا دو روز ديگر کنفرانس بين المللى پيرامون افغانستان در شهر لندن کشور انگلستان برگزار شود حامد کرزى بان کى مون سرمنشى سازمان ملل متحد و گوردن براون نخست وزير انگليس رياست اين کنفرانس را که در آن شمار زيادى از مقامات بلند پايه کشور هاى غربى، همسايه هاى افغانستان و شيخ نشينان خليج شرکت مى نمايند، برعهده خواهند داشت.

بحث عمده در اين کنفرانس مسايل امنيتى، شامل ساختن گروه طالبان در قدرت و آغاز سپردن مسؤوليت هاى امنيتى به نهاد هاى افغانى مى باشد.

با وجود آن که کشور هاى مشخصى از برگزارى کنفرانس لندن حمايت کرده اند، در افغانستان با اجنداى کارى کنفرانس مخالفت هايى وجود دارد. که نبايد با آنانى که هنوز هم با شرايط قرون وسطى عمل مى نمايند، تک گرا، زورگوى و امتياز طلب اند و هنوز هم انديشه خصومت و دشمنى با زن را در سر دارند معامله صورت گيرد.

ديروز نماينده گان نهاد هاى جامعۀ مدنى، نماينده گان اتحاديه هاى زنان، فعالين حقوق بشر، شمارى از مسؤولان رسانه ها و برخى از نماينده گان پارلمان در هوتل انترکانتيننتـال جمع شدند و نسبت به تأکيد مذاکره با طالبان و شامل ساختن اين گروه متحجر در قدرت مخالفت کردند.

رهنورد زرياب شخصيت فرهنگى، پژوهشگر و نويسنده چيره دست و مشهور کشور در اين گردهمايى حامد کرزى و تيم او را ملامت کرد که با وجود گذشته تاريک اين گروه، هنوز هم بر حضور آنها در قدرت تأکيد مى نمايد.

استاد زرياب نشست ديروز را معصومانه، به جا و سخت انسانى خواند که اعتراضى بود در برابر برگشت سياهى و تاريکى. او گفت که امريکا ، بريتانيا، عربستان سعودى و پاکستان در کار پيدايى و بسيج گروه سياه دل و سيه کردار طالبان در دهه 70 خورشيدى به گونۀ بسيار روشن دست داشتند.

و ايجاد اين گروه ناقص الخلقه، تمدن ستيز و دانش گريز، از آن چهره ها و سياستمداران نقاب برداشت که معقوله هاى درباره آزادى بيان، انديشه، حقوق زن و کرامت انسانى داشتند. پيدايش اين گروه نشان داد که انديشه اين دولتمردان، تا کدام اندازه با نيرنگ ، تزوير و دروغ آلوده و آميخته بود، که در گيرو دار اين رويداد هاى هراس انگيز و ضد انسانى سياست گردانان غربى اين گماشته گان سرمايه هاى بزرگ مقوله هاى شان را يکسره از ياد بردند، چشم ها وگوش هاي شان را بستند تا رويدادهاي ترسناک وضد بشري را که طالبان عامل آن بودند وهستند درسرزمين ما نه ببينند و چيزي از آن نشوند.

زرياب گفت به باور من هيچ نهاد وهيچ مقامي صلاحيت وتوان بخشيدن ومعاف نمودن گروه طالبان را ندارد، اگر کساني باشند که اين صلاحيت و توان را دارند تا اين گروه را ببخشد ويا نه بخشد، آناني اند که در روزهاي حاکميت طالبان دانش ستيز تاکستان هاي شان از بيخ کنده شد، کاريز هاي شان پرشد، قلعه هاي دوصد ساله شان ويران گشت، زنان، اطفـال وکودکان شان يا قتل عام شدند وياهم به کوچ هاي اجباري مجبور ساخته شدند، بايد با آنها گفتگو شود که دربارۀ طالبان چه مي گويند وچه مي انديشند.

همچنان دراين نشست شکريه حيدر يک تن از فعالين حقوق زنان درکشور به کارنامه هاي تاريک طالبان تماس گرفت و دوباره به قدرت رسيدن اين گروه و امتياز دادن به آنهارا جفاي بزرگ در حق مردم افغانستان وبه صورت ويژه جفا درحق زنان اين کشور خواند.

فاضل سانچارکي درگردهمايي يادشده ديدگاه خود را دربرابر گروه طالبان بيان داشت،او اصل مذاکره را تاييد کرد وگفت که نفس مذاکره وگفتگو به منظور آوردن صلح وثبات درکشور خوب است، اما مردم ما بايد ازچگونگي مذاکرات اطلاع داشته باشند و درنتيجه مذاکرات ارزش هاي قانون اساسي درنظر باشد و آزادي هاي مدني تهديد نشود.

قابل ذکر است که گردهمايي ديروز به وسيله سيد حامد نوري از گوينده گان مشهور کشور گرداننده گي مي شد.

دراخير قطعنامه اين نشست ذريعه خانمي که چادري به سر داشت خوانده شد، شاملين کنفرانس به اين ترتيب خواستند نظر جهانيان را به ماهيت وسرشت طالبان وخصومتي که آنها از گذشته با زنان دارند جلب نمايند.

وگفت که نفس مذاکره وگفتگو به منظور آوردن صلح وثبات درکشور خوب است، اما مردم ما بايد ازچگونگي مذاکرات اطلاع داشته باشند و درنتيجه مذاکرات ارزش هاي قانوني اساسي درنظر باشد و آزادي هاني مدني تهديد نشود.

قطعنامه

دښځودحقوقو اود مد نى ټولنى دمدافعومرکزونو دغونډى پريکړه ليک

د١٣٨٨ هجرى لمريز کال دسلواغى دمياشتى پنځمه نيټه اود ٢٠١٠ ميلادى کال د جنورى دمياشتى ٢٥ نيټه -کابل ښار _ افغانستان

تا کل شوى ده د جنورى دمياشتى په ٢٨ نيټه د لندن په کنفرانس کى له طالبانو سره دخبرو طرحه وڅيړل شى . دغه مرکزونه په خپلى تاريخى غونډه کې په دى اړوند دغه مراتب اعلاموي

١_ هم دطالبانو دډلى د واکمنى په دوران کى او هم له هغى وروسته ددغى ډلى له خوا په پرله پسي توګه دبشر اود ښځو د حقوقو د تر پښو لا ندى کولو په دليل ، په دى غونډه کى برخه وال مرکزونه دطالبانو له مشرانو سره هر راز خبرى په کلکه ردوى

٢_ موږ په داسي حال کى چى په خپل هيواد کى دسو لى او امنيت د تأمينولو غو ښتنه کوو، خوڅرګندو چى د اساسى قانون اود بشر د حقوقو دنړيوالى اعلا ميى په رعايتولو بايد معامله ونه شى.

٣_ دافغانستان ددولت په ګډون هيڅ هيواد ددى حق نه لرى چى جنايتکاران اود بشر دحقوقو اود ښځو د حقوقو ناقضين په اوسنى نظام شامل کړي خود طالبانو دهغو عادى کسا نو درا ستنيدو ننګه او ملا تړ کوو چى دځينو ستونزو له ا مله دهغوى ترڅنګ ولاړ دى

٤-نړيوالى ټولنى ته څر ګندو چى بايد داسي پروګرا مو نه تمويل نه کړى چى د تروريستو طالبانو دزيا تى پيا وړتيا سبب شى اود نا کامو پروګرامونو په ا جرا کولو سره په افغا نستان کې د نا امنى لمن پراخه کړى

٥_ زموږ په باور د طالبانو دډلى د مشرا نو او قو ما ندا نا نو اود القاعده ددوزخى سا زمان د مشرا نو ترمنځ هيڅ راز تو پير نشته. له تور فهرست څخه دطالبانو د مشرانو د نومونو ايستل په دى مانا دى چى بايد د اسا مه بن لادن اودالقاعده د نورو مشر ا نو نومونه هم له دغه فهرست څخه وايستل شى .

٦_ دافغا نستان دولت او نړيواله ټولنه مسؤوليت او مکلفيت لري چى دبيان د آزادى، دبشر د حقوقو ، دښځو حقوقو او په هيواد کى ددموکراسي د نورو مولفو ننګه او ملاتړ وکړى چى ددغه هدف تر لاسه کول په هيڅ ترتيب له طالبانو سره له خبرو او جوړ جاړى سره اړخ نه لګوى ٧_ موږ د افغانستان له دولت او نړيوالى ټولنى څخه غوښتنه کوو پرى نږدى چى افغانستان بياله ٢٠٠١ څخه مخکى کلونو ته ستون شى او ټول دموکراتيک ارزښتونه د سياسى معا ملو قربانى شى

٨_ ددغى غونډى برخه وال اعلاموى چى له طالبانو سره ددولت د خبرو دنتيجى درکولو او يا نه درکولو په صورت کى به په د موکرا تيکو ارزښتونو زموږ پا بندى هماغه شان ټينګه وى

٩_ دغه پريکړه ليک د غوندى د برخه والو له خوا په نهو مادو کى درايو په اتفاق تصويب شو.

ومن الله التوفيق

 

منبع  آرمان ملی

 

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 113           سال پنجم         دلــو  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        فبوری 2010