ܡ KabulnathDeutsch
 
 
 
 
 
ی ی
 
 
ی
 
 

Ԑیی

ی

 

 

 

....

 

 

ی

ی  ی

ی ی ی

ی

  ی

 

ی ی

ی

ی ی ی ی ی

ی

 

ی ی

ی

ی ی

Ȑ ی  ی

یی ی

ی ی Ș

 

ی 1388 یی

- ј

(())(())(())(())(())(())


 

111                   ی   ۱۳۸۸  ی یی       ی 2010