کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
          منبح: راه نجات
 
 
با وخامت اوضاع مهاجرین در پاکستان ولسی‏ جرگه هم بیدار شد:
 
 
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ‏گان هیچ دست آوردی نداشته است
 
 

 (يك شنبه  24 عقرب 1388)

روز گذشته، اعضاي ولسی جرگه درباره اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که چندي پیش صورت گرفته بود، بحث نموده و خاطرنشان ساختند كه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان هیچ دستاوردی نداشته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني راه نجات، پاکستان در هفته های اخیر به اخراج اجباری عده ای از مهاجرین افغان دست زده که گفته می شود به  دلیل نابه سامانی های اخیر در اوضاع این مملکت باشد، اما برخی از نماینده گان ولسی جرگه بر این عقیده اند که پاکستان بنابر دلایل سیاسی، پروسه اخراج مهاجرین را روی دست گرفته و می خواهد از این طریق، بر روی افغانستان فشار وارد کند.

عبدالکبیر رنجبر، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه می گوید كه پاكستان از مهاجرین افغان در اين كشور همواره به عنوان وسیله فشار بر برخی کشورهای دیگر استفاده كرده و پوليس این کشور بارها از مهاجرین به عنوان منبع تمویل استفاده نموده است.

وی هم چنین علاوه کرد، وظيفه دولت است که به اوضاع مهاجرین رسیده گی کند و نگذارد که حق آن ها تلف شود.

رنجبر بر این باور است که دولت افغانستان در این  باره به وظیفه خود عمل نکرده و آن طور که باید، سرنوشت شهروندان افغان برای شان اهمیت نداشته است.

سيد حسين عالمی  بلخی، ديگر عضو ولسي جرگه نیز می گوید، سرنوشت مهاجرین یکی از پیچیده ترین موضوعات افغانستان است که نه تنها در پاکستان بلکه در سایر ممالک نیز حقوق آن ها زیر پاگذاشته مي شود.

 موصوف می افزاید، در این رابطه وزارت امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کننده گان مسئول هستند و باید توضیحاتی برای مردم داشته باشند.

عالمي بلخی هم چنین تأکید كرد که وضعیت پاکستان قابل درک است اما این مسئله  نباید سبب ایجاد مشکلات برای مهاجرین گردد.

 یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه نیز زندانی شدن اتباع افغان و نامعلوم بودن سرنوشت عبدالخالق فراهی سفیر افغانستان در پاکستان که از یک سال بدین سو اختطاف شده است، را از دیگر مشکلاتی یاد کرد که درباره آن ها حکومت باید پی گیر باشد.

وی هم چنین علاوه کرد که حکومت یا بايد برای مهاجرین مكان و سرپناه تهیه کند و یا هم با کشور پاکستان صحبت كند تا از اخراج مهاجرین دست بردارد.

وضعیت مهاجرین در پاکستان در حالی رو به وخامت گذاشته که به وجود آمدن وزارت امور مهاجرین در راستاي رسیده گی به امور آنان بوده است و مطابق پالیسی که برای این وزارت تعریف شده، می بایست این وزارت پلان و استراتیژی بازگشت مهاجرین را روی دست می گرفت؛ اما وزارت امور مهاجرین طی این سال ها هیچ کاری انجام نداده و با وجود این که نادر فرهاد، سخن گوی کمیشنری سازمان ملل، اخراج مهاجرین در شرایطی که پاکستان در آن به سر می برد را غیرقانونی نمی داند، این وزارت امور مهاجرین است که باید آماده گی پذیرایي از مهاجرین را می داشت.

نماینده گان پارلمان نیز وزارت امور مهاجرین را به بی کفایتی متهم می کنند و می گویند که اين وزارت در اتفاقاتی که برای مهاجرین در کشورهای فرانسه و یونان نیز روي داد، هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.

قابل یادآوری است پارلمان کشور نیز با وجود این که نظارت بر اعمال حكومت را به عهده دارد، تا زمانی که کارد به استخران نمي رسد، هیچ گاهی از اعمال حکومت بازبینی به عمل نمی آورد و حالا که سرنوشت هزاران مهاجر در پاکستان به خطر افتاده است، تازه به یاد این افتاده اند تا وزیر امور مهاجرین را برای توضیحات در باره اتفاقات اخير به ولسی جرگه بخواهند.

ذکر این نکته نیز لازم است که قبل از این، وزیر امور مهاجرین در کمیسیون امور بین المللی مشرانوجرگه از نداشتن آماده گی برای پذیرایی از مهاجرین سخن گفته بود.

((|))((|))((|))((|))((|))((|))

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 108           سال پنجم        عقرب/قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       نومبـــــر 2009