کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
صخره ها وجدار هاى مجسمه خورد بودا استحکام ميابد
 
 
 

عکس و خبر از پژواک
 
 

آژانس خبرى پژواک ، ١٤ عقرب  ١٣٨٨

 

پروژه استحکام بخش  صخره ها وجدار هاى مجسمه خورد بودا  در  باميان ،  قرار است تا يکسال ديگر به پايان برسد .

 

اين مطلب را محمد ضيا افشار سرپرست معينيت فرهنگى وزارت اطلاعات وفرهنگ در يک نشست خبرى مشترک با رئيس يونسکو د رکابل ، بتاريخ ١٤عقرب بيان داشت.

 

افشار، قبل از ترميم مجسمه هاى بودا ، مستحکم نمودن صخره ها وجدار هاى  آنرا مهم خوانده گفت : (( در انفجار عظيم نه تنها که خود مجسمه ها تخريب شد؛ بلکه درز هاى بسيار عميقى در خود جداره ها به ميان آمد. ))

 

به گفتۀ مو صوف، اين انفجار خطر را براى محل که در آن مجسمه بودا ايستاده بود ، مواجه کرده بود و بايد ترميم ميشد .

 

افشار گفت که  کار محکم نمودن اين صخره ها شش سال قبل آغاز شد وادامه دارد واحتمالا تا يکسال ديگر، مستحکم سازى بوداى کوچک به پايان برسد .

 

بُت بزرگ باميان (صلصال) با ارتفاع ٥٥ متر و بُت کوچک (شامامه) با ارتفاع ٣٣ متر توسط طالبان ،تحت اين نام که موجوديت بُت به معناى شرک است، در ماه مارچ سال ٢٠٠١ ميلادى در طى دو شبانه روز آتش بارى و انفجارات  متواتر    ، منهدم گرديد.

 

اين دو مجسمه با قدامت ١٦٠٠ ساله،درمسير جاده قديمی ابريشم در تقريباً سه کيلومترى شمال شهر(مرکز ) باميان موقعيت داشته؛ از سوى يونسکو (سازمان فرهنگى ملل متحد) به حيث يکى از آثار تاريخى و ناب به سطح جهان شناخته شده است.

 

قرار گفته هاى شيگيرو ايوگی  رئيس يونسکو در کابل ،  باز سازى مجسمه هاى بودا تحت نظر  سازمان هاى يونسکو ، يوکوموس ( ايکوموس متشکل ازتيم باستانشناسی آلمان است که بودجۀ آن ازطرف وزارت خارجه آلمان تامين ميگردد)، همکارى مالى جاپان  ودولت افغانستان به پيش برده ميشود .

 

ايوگى دراين نشست خبرى گفت که يونسکوبه عنوان نماينده جهانى حفظ ميراث هاى تاريخى همکارى نزديکى  را با دولت افغانستان دارد ودراين راستا کارهاى را نيزبراى آثار باميان انجام داده است .

 

به گفتۀ  وى ، يونسکو وظيفه دارد که مطالعات تخنيکى را انجام وبراى دولت افغانستان توصيه نمايد .

 

 به گفته رئيس يونسکو درمدت شش سال تنها کارى استحکام بخشى صورت نگرفته بلکه مطالعات بسيار عميق در مورد پوشش ديوارها ، صدمات که مغاره هاى اطراف بودا ها متحمل آن  شده ،  وتحقيق بالاى  پارچه هاى که از خود بودا باقى مانده وپاک کارى ساحات تاريخى از ماين ها نيزانجام شده  است .

 

افشار  در پاسخ سوالى مبنى براينکه تا چه  زمانى کارساختن مکمل مجسمه هاى بودا تکميل وچقدر هزينه را دربر خواهد داشت ؟  گفت که قرار است در سال آينده،کنفرانسى با اشتراک متخصصين بين المللى تدوير وروى اين مسايل صحبت نمايند .

 

اين درحاليست که مسوولين رياست اطلاعات و فرهنگ باميان  در سالگرد تخريب مجسمه هاى بودا( حوت سال ١٣٨٧ ) گفته بودند که  امکان دارد بازسازى مجسمه ها ده سال را در بر بگيرد.

همچنان يک مجسمه ساز افغانى الاصل امريکايى گفته بود که اگر يونسکو( سازمان فرهنگى ملل متحد) اجازه بدهد، او مجسمه هاى بودا را با بودجه ٣٧ ميليون دالرى بازسازى خواهد کرد.

به اساس معلومات سرپرست معينت فرهنگى،  اکنون بيشتر از ٤٠٠٠ ساحات باستانى در کشور شناسايى شده و٥٠٠ آبده تاريخى که تخريب گرديده است  در سراسر کشور ثبت شده که تا حال    ١٧٠ اين ابده ها  ترميم شده است .

((|))((|))((|))((|))((|))((|))

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 108           سال پنجم        عقرب/قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       نومبـــــر 2009