ܡ Kabulnath

Deutsch
 
 
 

ی

 
 

Ϙ یی

 
 

 

ϐ

ϐ

- ϐ -

.

 


 

100                     /   ۱۳۸۸  ی یی        ی 2009