کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
افغانستان درتولیدعطرسنجد وتخم سبزیجات میتواند انحصارکننده درجهان باشد


نوشته کریم پوپل
 
 
 


عطر سنجد در تجارت امروزی یکی از قیمت ترین عطر در جهان است. بزرگترین مارکیت خرید این عطر کشور های عربی سپس سایر کشور های جهان میباشد. عربها این عطر را بنام عناب یاد می نمایند. (محمد ص) یکی از علاقمندان این عطر بود. عطر سنجد یک عطر هورمونی میباشد. هورمونهاي FSH و LH که از هیپوفیزترشح مي شوند ، بوی مهجزه انگیزآن به منطقه لیمبیك مغز مي رسد اشتها جنسی را در هردو جنس نر و مادهازدیاد بخشیده بر فعالیتهاي غده هاي جنسي )ترشح هورمون جنسي و گامت سازي( اثر مي گذارند.. این عطر تقلیل دهنده فشار هاي رواني بوده با بو نمودن آن انسان احساس شادابي خوشی و آرامش رواني می نماید. تأثیربو هورموني عطر سنجد بر دستگاه هاي دفاعي مي توانند به روند ساخته شدن هورمون ها ، گرایش هاي شخصي ، حرارت بدن و ساخته شدن انسولین، سوخت و ساز بدن، سطح هورمون استرس ، هورمون هاي جنسي، سامانه دفاعي بدن، افكار و واكنش هاي آگاهانه اثر بگذارند. عطر سنجد با تحریك مغز در ترشح انتقال دهنده هاي عصبي )نوروترنس مي ترها( موجب حالات رواني خاصي مي شوند. این عطر معجزه گر از زمان هاي بسیار دور در یونان باستان ومصر براي تقویت قواي جنسي و تداوی ثروت مندان مورد استفاده قرار میگرفت. گل اعجاب انگیز سنجد اولین گیاهان کشف شده است که دارای جن جذابیت میباشد . در سطح بین المللی این عطر را کشور فرانسه طور مصنوعی تولید می نماید . عطر های مصنوعی در خود ترکیبات کیماوی دارد که بعضا باعث بروز تکالیف برای انسانها می گردد. افغانستان کشوریست که تا اکنون رشد سریح نفوس نداشته خاک زیاد برای کشت نباتات وجود دارد. درخت سنجد یک درخت طبی وچندین مقصده بوده از ریشه ساقه برگ گل ومیوه آن ادویه جات ساخته میشود . این ادویه جات غرض تداوی اسهال بواسیر مورد استفاده قرار دارد. ساحه کشت این نبات در ولایات شرقی، مرکزی لهوگر پکتیا غزنی بامیان می باشد. در مجموع ساحات که زمستان پر برف وتابستان معتدل داشته باشد برای زرع این نبات مفید تمام میشود.درخت سنجد در موقع گل گرفتن به آب زیاد کار دارد. هزار گل سنجد یک گرام عطر بدست می آید. سپس این عطر را با الکهول ، ادکلون وغیره مخلوط می ۰3 تا ۳۵ فیصد عطر باشد تقریباً خالص است. ارزانترین ماشین بی - سازند تا غلظت آنرا پائین بیاورند. عطری که ۵۰۰ ـ۵۰۰۰۰ دالر قیمت دارد. - تکلیف توسط کمپنی علی بابا چین ساخته میشود .

 

 

خوشبختانه افغانستان در طی سه دهه جنگ داشت دانشمندان نتوانستند تغبرات در ماهیت گلهای ما بیاورند .گلهای وطن ما طبیعی باقی مانده دارای بو عالی وبی خطر میباشند.پس از سنجد تولید عطر گلاب ، پتونی نرکس وفلاکس دارای اهمیت اند عطر گلاب در صاف ساختن بندش بینی گلو وسینه بمقادیر زیاد مورد استفاده قرار دارد. که تمام اینها از یکطرف از فرار اسعار جلوگیری می نماید از طرف دیگر تولیدات بلند میرود، منبع کار است، زمین مورد کشت قرار می گیرد، ساحه سبز خاک اضافه میشود. تولیدات محصولات زنبور عسل بلند میرود، مواد خام برای داروودرمان است وغیره وغیره.
تولید تخم های اصلاح شده سبزی جات
خوشبختانه وطن محبوب ما افغانستان داری آب و هوای است که در هرمنطقه آن نوع مخصوص سبزیجات میروید. در جهان امروزی کمپنی های تولید تخم سبزیجات اند که برای اکثر کشورهای جهان تولید تخم سبزی جات را می نماید. ولی اکثر این تخم ها دارای ظرفیت قوی و طعم خوب مانند سبزیجات کشور ما ندارد. اگر در وطن ما تخم های تولید شود که حاصل آن با کمیت وکفیت عالی بدست آیدو هم هیچگونه دست درازی در ماهیت مایتو کاندریا آن نشده باشد به یقین که خریدار زیاد خواهد داشت. طبق احصایه ابتدائی که افغانها دراروپا نمودند فعلاً در هر ۰ افغان که سن آن از ۳۳ سالگی تجاوز نموده باشد یک افغان به مرض سرطان می میمرد. در اروپا یک میوه و یا سبزی دوبار هورمون را می بیند بار اول در مزرعه بار دوم در سرد خانه ها . که برای بشریت کشنده است. اکثر میوه جات و سبزیجات در مرحله که هنوزپخته نشده است از مزرعه چیده شده سپس در وقت آفتاب مصنوعی و غیره مواد کیماوی پخته می نمایند. که همه اینها نازک » کارباید « مناسب آنها را در مجاورت ، بی کفیت تولید می شوند در مجاورت هوای آزاد بزود ترین فرصت مزه آن ازبین رفته و پژمرده میشوند. علت بسیار مهم که میوه جات وسبزیجات هورمون تزریق شده باعث مرض سرطان میشود خام خورده میشود. یعنی حجره زنده را میخورند.با وجودیکه خوردن غذای خام غذای سالم است اما در صورتیکه طبیعی باشد آن عده سبزیجات که اولاٌ حجره آن توسط حرارت کشته میشود خطر آن کمتر است. در اروپا این گونه سبزی ومیوه ارزان بوده غذای خارجیان است.
روغن مایع که از سبزیجات و حبوبات بدست می آید صرف به مقصد تولید بیشتر و وقت کم درنظر گرفته شده است. این روغنها نیز تا حدودی نامساعد است. قابل یاد آوری میدانم وبه هموطنان ما گوشزد مینمایم در روغن که شما چپس ویا بکوره ویا امثال آن یک بار استعمال نمودید بار دوم وسوم صرف بمنطور سرخ کردن استعمال کنید. هیچگاه در آن روغن غذای روز مره تانرا نپزید. پس از سه بار باید به زباله دانی انداخته شود. در غیر شما اول تکلیف گلون دردی بی درمان گرفتار میشویدسپس.....

منبع

۱.نمایشگاه فارم بادام باغ کابل در وبگاه اداره کمکهای ایلات متحده امریکا USAID ۲ باغداری سبزیجات ، رهنمود میتودهای کشت سبزیجات نوشته امیر خان رجبی چاپ نشریه مزارشریف سال
۴۸۳۱
 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۴،          سال    هشتم،       جدی /دلو      ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           ۱۶ جنوری      ۲۰۱۳ عیسایی