کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
معرفی کتاب
 
 
 

(افغانستان از دیدگاه علامه اقبال) که به زبان دری چاپ شده است در ۴۰۰ صفحه، تمام دیدگاه های عرفانی، فلسفی، ادبی علامه اقبال را که در مورد افغانستان و مشاهیر و امکان و شخصیت های این سرزمین باستانی سروده است به تحلیل  محتوایی، شرح داده شده با توضیح کلمات و اصطلاحات شعری و ردیف بندی آن  و اشعار در مورد علامه اقبال از طرف شعرای افغانستان سروده شده اند و بخش پایانی و اندکس، بعنوان یک کتاب علمی  - ادبی، باز هم از طرف انتشارات (لیبریکس) در نیویارک و لندن به نشر رسیده و به بازار عرضه شده استږ

 خواندن این کتاب ها را برای هریک از دوستان فرهنگ و اندیشه   پیشنهاد میگردد.

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۸۰،          سال    هشتم،      عقرب/قوس       ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           ۱۶ نومبر      ۲۰۱۲ عیسوی