ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی !


ی ی
 
 


ی " " ј ی
ی
ی یی
ی ی
ی
ی ی
ی
ی ی ی
ی
ی ی
ی
ی
یی
Ԙ ی ی
ی ی
ǎ ی "ی" ی
ی Ӂی ی
ی ی
ی ی

یی
ǎ ی ""
ی ی
"" یی

ییی یی
ی ی
ی
ی ی ی ی....
ی ی ی ی
ی
" ی ј ѐ ی "
ی ی
ی ی

ی!
ی

ی ی ییی
ی ی.
ی ی.
۱۳/۱۰/۱۲
 

 

 

 

۱۷۸                     ی/  ۱۳۹۱ ی یی                  ۱۶ ǘ      ۲۰۱۲ یی