ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی
" ی Әی "

ی ی
 
 

 

 

 ی " ϐ ی ی" ی ی ی   " یǡ ی ی" ی یϡ ی ی ی ی ی . "" ی ی یی ی Ӂی ی یی ϡ (ی ) ی ی ʘ ی :

 

 

ی ی ǘ ی ی

 

ی

 

ی Ȑ

 

ی ی

 

ی

 

ی ی ی

 

ی ǘ ی ی

 

ی ی ی ی ی ی

 

ی ی ی

 

ی ی ی ی

 

ی ی ی ی

 

ی ی ی

 

Ԙ ی ی

 

ی ی

 

ی

 

ی یی Ԙ ی

 

Ґی ی

 

ی ی ی

 

ی ی

 

ی

 

یǡ یی ی ی یی "" :

        ی Ә

        Ԙ ی

        ی   ی ی

        ییی

        یϐی

 

ی ی ی "ی یی" .  ی Әی ی Ԙ Әی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ژ .  ی ژ ی ی یی ٔ ی ی.  ژ یی!

ǡ ی ȁ ی ی ی ʡ ی ی ی ʿ ٔ ی ҡ э Ϙ ی یϡ ی یٔ ی ȁϡ ی یی یϐی ی ϡ ی ј یϡ ... ی ی ی ی ی . 

ی ی ی ی ی ی ʡ ی ϐ ی . ی ی ی .   ی ѐ ی "Әی" ی ی ی ی . ی ѐ ی ی ی .  ی یی یی Әی ی Ӂی .  ی ی: ی ی

 

 

 

 

۱۷۷                     ی  ۱۳۹۱ ی یی                   ۰۱ ǘ      ۲۰۱۲ یی