ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی

ی
 
 

ی

ی ҡ ی . ی یی . ی ی. ی ی ʡ ی .
. . . یی . . . ی یی . . . ی ی : . . .
ی ی . . . یی ی ی . . .ی . . . .
ی Ә . . . ی ی ی ی:
ی . . . یԡ ی . . . Ϙ ی ی ی ی . . . ۀ ی . . . ی ی ی . . ی ی ی . . . ی . . . ی ی ی ی ی ی ی . . .
ی ی ی . . . . . . ǘ . . . یی Ȑی . . . ی ی ی ی . . .
ی ј . . .ۀ ϐی یԐی ی Ӂ . . .
. . . ی یی . . . ی ی ی ییی ی Ͽ ی ی یی ј . . .
یی یی ی ی . . .
Ϙ ی . . . ʐ ی . . . ϐ . . . ی ی
ی ی . . . ѐ
یی ی . . . یی . . . یی ی ییی ی ی .
ی یی . . . ی . . .

ی
ی ی ی

 

 

 

 

۱۷۴                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ǐ      ۲۰۱۲ یی