ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   


 
 

ی

یی ی ی
ی ی ѡ ی
ی یۡ یی
ی ی
ی ی ی
یی یѻ ی
ی ی
ی ی
ی ی э ی
ی ی ی
ی Ԙ ی
ی ی ی
ی ی
یѡ ی


搝ۀ


ی ی
ی с ی

ی ی ѐ ʐѐ
ی

ی ѐ ی ی
ی

ی ی ی ی
ییی ی

Ȑ
ی یی یی

ی ی
ی ی


ی


Ȑ ی ی ی
ǘ ی ی
Ȑ ی ی
ی ی ی
ی ی
ی ی ی ی
ԝ ی ی
ی ۀ ی
ی ی ی
ی ی

ی Ԙ ی


 

 

 

 

۱۷۳                         ۱۳۹۱ ی یی                    ۰۱ ǐ      ۲۰۱۲ یی