ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی ی


ی ی
 
 

 

ی ʐ ǘ ی

ی ǘ ی

ی

ی

ی ی

ѐ ی

ǐ ϡ ی ی

ҡ ی ی

ی

ѡ ی ی

ی ی ی

ی ی

ی ی ی

ی ی ی

ی ی

یܐ

ی

  ʡ

ѡ 

ܘیی

ǘ Ԙ

ی ϐ ی ی

ی ی

ی ی ǘ

ی ǡ ǘ

ی ی

ی ی ی

ی یی

ی ی ی

Ȑی ی

! ی ی

ی ѐ ی

ی

ϐ ʡ یی

یϡ ی یی

ی

ǡ

یϡ ی

ی

 

 

 

 

۱۷۳                         ۱۳۹۱ ی یی                    ۰۱ ǐ      ۲۰۱۲ یی