کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
 همایش فرهنگی ناصرخسرو
 
 


با سخنرانی پژوهشگر واستاد فرزانه، دکتورولی (پرخاش) احمدی، استاد دانشگاه برکلی/ ایالات متحدۀ امریکا.

به ابتکار:

کانون فرهنگی افغانهای شهراستراسبورگ درفرانسه

وهمکاری

نویسنده ومؤرخ ارجمند نصیرمهرین


۳۰ ماه جون ۲۰۱۲ ساعت ۷ شام

 

محل برگزاری :
Salle du Baggersee
پهلوی رستورانت Le Rusaurant Baggersee
Rue de Baggersee
67100 Strasbourg- Meinau
France
تماس با ما :
Acas.Afgan@gmail.com

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۰،          سال    هشتم،        جوزا/سرطان   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    ۱۶ جون ۲۰۱۲ عیسوی