کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
احسان اتیل

 هنر مند سابقه دار تیاتر وسینمای افغانستان
 در سیدنی وفات کرد
 
 
 


هفته نامۀ افق سیدنی: احسان اتیل هنرمند سابقه دار تیاتر وسینمای افغانستان، به اثربیماری طولانی سرطان، ساعت هشت صبح روزدوشنبه ۲۸ ماه می درشفاخانه ویستمید واقع درحومه سیدنی جان به حق تسلیم کرد.

در مراسم خاک سپاری آنمرحوم که درحضیرۀ ریورستون صورت گرفت جمعیت غفیری ازدوستان وعلاقمندان او اشتراک نموده بودند.

افغانهای مقیم سیدنی، وفات آن مرحومی را یک ضایعه هنری دانسته، به خانواده وعلاقمندانش ابراز تسلیت کردند.

مرحوم احسان اتیل در سال ۱۹۴۶ میلادی درشهر کابل بدنیا آمد وپس ازدوره ابتدائیه وثانوی ازلیسه غازی به سوی هنر تیاترروی آورد وبا استفاده از امکاناتی که ازطرف وزارت اطلاعات وکلتور وقت ازطریق کورسهای آموزشی تیاتروجود داشت، توانست درقطار هنرمندانی چون استادبیسد، استادحمیدجلیا، دکتورفرحان، قادر فرخ وسایر بازیگران نقشهایش را درتیاتر کشور با موفقیت انجام دهد. چنانچه درنمایشهای: کاندید وزارت، زنان عصبی، شب وشلاق، تو - تو نیستی وپرده سینما بخوبی درخشیده بود. علاوه ازان در برنامه های تمثیلی رادیو وتلویزون نیز به اجرای نقش پرداخته بود.
زمانیکه عرصه زندگی در اثر جنگهای خانمانسوز بوسیلۀ تنظیمها در افغانستان تنگ شد، او با خانواده اش راهی پاکستان شد. در پاکستان نیز در برنامۀ خانواده که ازطرف رادیو BBC تهیه میشد، فعالیت میکرد. ازآنجا به هندوستان مهاجر شد تا آنکه در سال ۱۹۹۸ با خانواده اش به استرالیا رسید.

هرچند در استرالیا دریک فلم چهره اش ظاهر شده اما باتاسف که زمینه تبارزبیشترهنرش مساعد نگردید.
از مرحوم اتیل سه دختر که دو تای آن در جرمنی وکانادا بسر میبرند وسه پسر ویک دختر شان در سیدنی اقامت دارند بیادگار مانده است.

انجمن هنر و فرهنگ افغان استرالیا "افق" و هفته نامۀ "افق" در حالیکه وفات مرحوم احسان اتیل را یک ضایعه هنری میداند، ازخداوند متعال برای او استدعای مغفرت و برای خانم، فرزندان و بازماندگان و خانواده هنری افغانستان صبر جمیل میخواهد.

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۶۹،          سال    هشتم،                    جوزا   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    اول جون ۲۰۱۲ عیسوی