ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ی ی


ی 

 
 


ی ۲۰۰۸ Ԙ ǘ ی ǘ ی ٔ ی ی ی ѐ ѡ ی ی . Ԙ ی ی ی ǘ ی ی ی . ی ٔ ی ی .
ј ی ی یی ѡ ǘ ی ی ی ی ی ی ǘ ǘ ی . ی ǡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ʡ ی ی ǘ ی ی .
یϡ ی یی ǐ . ی ی ی Ԑ ی ǘ ی ѐ ی ی یی .
ی ǘ ی ی ی ǡ С ی ی ی . ی ی یѐ ϡ ی ی ی Ϙ ی ǐ ی . یی ی ǡ ی ی یی ٔ ی ی ٔ ی . ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ǐ یϡ ی ی ѐ ǘ ی ی ی ی ԡ ی یϐ یی ی ی ѐ .
ǘ ی ی ی ی ییј یی ی ی ǘ . ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی . ی ǘ ی یی ی ی ییј ی ی ی ϡ ǘ ی ی ی . ی یی ی ی . یی ی . ی ی .
ی ǘ ی ی ی یی ی ی یی ی ϡ ϡ ϡ ی ی ی ی یѡ ی ی ی ی. ی ی ی ی. ی ی . ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی ǘ ی ј ی !
ϐی ǘ ی ی ی Ԙی ی . یʡ یӡ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی . ǘ ی ۱۹۶۵ .
ی : ی ۱۹۸۳ ی ی ی. ǘ یی ی ޡ ј . ی ی Ԑ .
۱۹۸۵ ی Ԑ یی ی - ǘ Ԑ یی ی ی CA State East Bay .
۱۹۸۷ ی ј ی . ی ی ی ی ی ی . یی ۱۹۸۸ ی " ی" Ԑ UCLA ی ی یی ی .
۱۹۹۷ ی Ϙ ٔ ی یی comparative literature Ԑ ی ی ی ی . Ϙی یԡ ǘ ی " ی ی یی ی ی" ی . ی ی ی ی یϡ "ی" یϐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
ی: ی ǘ ی ی ی ی. ٔ ی Ϙ ی یی ی ی ی Ӂ Ԑ یی ی Charlottesville Ԑ یی ی ی .
یی ۲۰۰۰ ǘ ی Ԑ ییǡ јی ی ی ی ی Ԑ ی ییی ی ی Ԑ јی . ۲۰۰۷ ǘ ی ی یԐی Ԑی "یی" tenured ی ی Ԑ јی . ی И ی ی ی ѐ ی یԐی ی یی Ԑ ی јی ی ی ی ی ی ی ѐ Ԑی ی ݘ ی ͘ ی ی ی ی јی ی.
ǐ ی ی ی Ԑی ǘ ی ی ی Ԑ ی ی یԐی ی ی ی ی ی . ʘǁی ǘیی ی ѡ ی ی ی Ԑی یی ǐ ی Ϙǡ یی ی یی ی јی ǘیی ǘ ی یѐ .
ی ǘ ی Ԑ јی ی ǐ یی ٔ ی ی ی Ϙی ǐ ی ی.
: ǘ ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی یی ی ی ی ی ǁ ی. ǘ ی یی ی "ی ی ی ی" " ی" " ی ی" " یی јی " " ی " ی . ٔ ی ی ǘ ی یی ی ǐ ǡ ی ǡ ی ی . ǘ ی ی ی ی ǁ ی ی ی یی ی ی ݡ ی ǎ یϡ ǘ ی ی .
ی ی ǘ ی Ԙی ی ی ϐ یی ѐ ی ی ی ی . ی ی ی ȁ. ی یی ی ی ی ی .
ǐ ی ی یϐی ǘ ی ϐ ی ی ی ی ی " " "ی ی " ی " ی ی ی ی" .
۱۹۹۸ ǘ ی ی ی. یی ی ی ٔ Ϙی ی UCLA ی ی ی ی Ԑی ی . ی ی ی ی یϐی ی ی ی ی ی ϐ ی . ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی.
۲۰۰۳ ی ی ی Ԑ ی ی ϡ ی یی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی!
ی ی یϐ ی ی ی یی Modern Persian Literature in Afghanistan ۲۰۰۸ یی ییј . ȡ ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ی . ۲۰۰۹ ی ی ی ی ǘ ی ی ی .
ی ی ۲۰۱۲ ݘ ی ی ی ی ی یΡ Converging zones Persian Literary Tradition and the writing of history . ی ی ی ǘ ی ی ی ی ǐ ی . ی یی یی ی . یی ی ی ی ی " ی ی".
ǘ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی Ԑ ی ی ј ی ی ی ی ی یی ی Ȑ Ԑی ی ی ی ʘ ی ѐ Ԑی ی ی . ی ʘ ی ی ی ی ǘیی ی. ی ی ǘ ی ј ی ʡ :
۱
. ی ѐ ǡ یϐی
۲. ی ѐ Ϙی یϐی
۳. ی ی
۴. ی ی ی
۵. ی ی ی
۶. ǘ ی ی Ԑ ۲۰۰۵
۷. ی ی ј ی ی ی ǡ ۲۰۰۵ ј ی
یی ی ϡ ѐی ی ی یϐی ی ی ǘ ی ی .
ی ʘ ǘ ی ѐ :
۱. ی ѐ ی یی ӡ ۱۹۸۷
۲. ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی јی ۲۰۰۲
۳. ی یȡ ی ѐ ѡ ی јی ۲۰۰۲
۴
. "ی " ی ی јی ۲۰۰۹
ǘ ی ǘ یی ی ѐ ی ی Ԑ јی ی ی. ی ی Ԑ јی . یی ی Ԑ јی ۴۴ ی Ԑ ی ѡ ѐ ǘ ی ی . ǘ
۴۴ Ԑ јی ی . ی ی یی ی . ی ی . ی ی ی ی ǘ ی ی ǘ ی ی ϡ ѐ ǘ . ǘ ی ی ی ی .
ǘ ی ی ی ی (
۱۳۸۰) ی یϡ "ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑی јی ی ی ی ی ی ǘ ."
ی ی ی ی ی : "ǐ ǘ ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی . ی ی Ș ی ی ی ی . ی ی ی ی Ș ی Ș ی یٔ ی ی ی ǎ ی ی ی یی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی . (ǐ
۲۰۰۸ ی )
ǘ ی ی ј ϡ ی ی ی ϐ ی ͘ ی ی ی ʁ. ǁی
۲۰۱۲ یی ѐ یی ی ѐ ی Ԑ јی ی ی یی یی .
ی ی ی ی ǘ ی ی ѐ ٔ ی ј ی ǡ 䐡 یϡ ی ی یی ی ѡ ی ی ی ȡ یϡ . ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی. ی ǘ ی ی ǘیی ی ی یٔ ی ی ی ی .
ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی Ԙی ی .
ی
۱۹۹۹ ی ی ی ی ی ی .
 


 

 

 

۱۶۹                                     ۱۳۹۱ ی یی                    ۲۰۱۲ یی