ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

          Ϙ ی ی
                                     ی       
 

 
 


" " . ǘ ی ی ی . ی " " ی "ǘ" ...ی " " ی . Ϙ ј .
Ϙی ی ... ی ی. Ϙی ی " " ی ی ی.
ی . ی ی ی Șی Ӂی . ی ѐ ی ی ی ی ی .
" " ی . Ϙی ... ی Ӂیԡ ی ی ی ی یی ... " " ی ѐ .
" ی " ی ی ی...ی "Ș "...Ϙ " " . یی یی ѐی ... ی .
ی " " Ϙ ی ی ی ی ʡ ȍ ی یی ی . ی ʘ ی...
ȍ ی " " یی . ی . ی یی ȍ ی یی ی Ӑ یϡ ی ȍ ی ی ی ی "یی" ʡ ی ...
ی ی " " . ȍ ی ی ی یϡ ی ی . ی ی .
ی . ی ی " " Ϙ ی ϡ Ϙی ی ȍ ی. ی " " ی ی ی .
ی ی یϡ ی ی ی :
ȍ ی ی ی...ی ی ی ی... ... " Ӑ Ӑ ی "
ȍ ی ی ی ی . Ϙ Ӂی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی.
Ϙی ی . ی ی ی. ی ی ی ϡ ی " " "ی" Ϙ ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی . Ϙ " " Ϙی .
ی ی ی ی ی Ϙ " " ی ی ی ی "ی" " " ی ی . ی ی ی ی ی:
- ی.. ی...
ی یی ی ی .
ی Ϙ ی یی ی Ϙ " " .
" " یی ی ی . ی ی ی . " " ی ی ی ی :
- ی ...Ԙ ی ی ... ی.. ی...
ی:
- ی...! ..
" " " " ی . ȍ ی ی ی... ȍ ی ی Ӑ ی ی ی ی ی. ی " " .
ȍ " " ی ی. ǡ ی ی јی ی ی ȍ . ی ʘ ی:
-ی ی ی...ј ی..ی Ӑ ی... .. ی ی...
ی ی یϡ ی:
- ی " " ی ی ی...
ی ی ǡ ѐ " " ی .
ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ȁ ی... Ϙ ی ی یی یی Ϙ .
ی ی ی ی " " ی یی یϡ یی ی ی ی Ϙ ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی. ی Ϙ ی ی ی ی ...
ی ی ی ѐی ی ی . ..." " ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی :
-ǘ ...
ی ی ϡ ی ی:
-" "...! ی...یی ..
ی :
-ǘ ی... ј ... ی ی ی ʘ ...ی ی ...
ی ی ی ی " " ϡ یی ݘ ی ی Ϙ ی ی ی Ȑی ϡ ی :
- ی ی ... ی ی Ș.. ǐ ی ی ی ی .... .
" " ی ی ی ی یϡ ی:
- ǘ ..! ی ی...ی ی ...ǐ ی Ґ ی ی... ی ی ی.
ی ی ی:
-ی ی ی ȍی...
ی Ϙ ی ی .
ǘ ی ی ԡ ی ی ی . ی ی یی ی .
ی یʡ یی ی ی ی . ی ی ی ی .
ی ی ȍ ǘ ی . ی ی ییی ی :
ی ȍ ǘ
ی ی ی ی ی
ی ی .
ǘ ی ی ݘ ی ی ǘ ی ... ی ی ... ی ی ی ی.
ی ѐ ѐ ی .
ی... ی ی ی ی ... ی ی ... Ӂی ی ی ѐ ی یی یی... ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی . Ԙ ی ی ی ی ی ی ی . ی:
-ی ... ی... ǘ ... ..!
ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی... ی ѐ ی ی یϡ ی ی ی :
- ی... یی...
ی ی ԡ ی ی ی .
یی ی ی јی ی ϡ ی ی یϡ ی:
- ...""..
:
- یی ǘ ...! ی Ș...ی .... ی ...
. ی .
: ی... یی...
ѐ ی ی ی .
ی ی ی... ی ی:
-ی...! Ș....
ی:
-""... ی ی
ی :
-ǘ ی .
ی یی . ی ѐ ی ی..
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی..
ی ی ی ی ی ی ی ی . . " " Ϙ ی.
Ԙ یی ϡ ی ی ی ی ی Ԙ ی یی..ی:
- ..! ی ی ...
ی :
-Ԙ ی ...
ی ی ی :
-јی ... Ԙ "" ی ی .... ی... ی ی...
"" ی Ԙ یی ی . Ԙ ی ی ی . ی ی .
ی ...ی یی ی ی ی ی Ԙ ͘ . " " ی:
-ȍ ǘ ی ی..
:
-ی... ی ی ...
ی:
-..
:
-ی ی ی... ی ی "" یی...
ی Ϙ یی ی ی Ԙ .
ی ی ԡ ی ی ی ی ی. ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی :
- ... ... ی ...
ی ی ی Ԙ ی ی یʡ .... ǘ یی ی... ی Ԙ ی ی ϡ ی ی...ی :
- ی ی ی ... ...
" " ی ی ی ی ی Ԙ ی. Șی ی ی ی یی.
. ی ی یی "" ی Ԙ ی ... ی ی ی.
ʘی ی. . ʁ . " " ی ی :
-јی ....Ԙ "" ی ی .... ی ی ...
ی ی ی ی ...ی ǘ....
ی ی ی ی " " ی ی ... ی ... ی ی ی " " ی :
-" "..! ی ..ی..
:
-...! ǘ ... ....ی .... ... ی ... ǘ ی ی..
ی ʡ :
- ی ی ǘ ی .... ... ی ...ی .... "" ی ϡ ی ....
ی:
ی ی ی یی.....
:
- ... ی "" "ј" . ǘ ی ی یی... "" " ی" " " یی эی ی ی ..
ی یی ی ǘ ی ... " " "ǘ" ...
ی یی ی ی ی ی ی . "ی ی" . ی ی ی ی یی ی "" . ی :
- ͡ ی " " ...ی ی ی ی.... ی ی "" ...ی " " ی . ی ی ی "Ԙ" ԡ ی ی . ی ی .
" " یی ی . ی ی ی ی . یی ی...ی ی :
- ی....یԘ... ی... ی ی ی ی ی .... ی ....
. ی ی Ϙ ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی.... ی ی ی ی ی ...
یی ی ی Ґ ی ی ی ییی ی ... ی ی ..- .
ی ی ی ی Ԙ .... ی ... ی " " ی :
-ی ی ی ی ی ... ی...
******
.... Ҙ " ی" ی... یی ی ی ... ی ی ی ... ی ی ی ی ی ԡ ی ...
ѐ ....ی ǘ .... ی ی ...ی ی....
ی ی ی . ی . Ϙ " " . ی ی ی ...یی ی ی... ی ... ... . ی :
- ȍ ǘ ...ی ȍ ǘ...
ʡ ی یی ی :
-ی ی...ی ی ... ǐ....ی یی... ی ی ... ی یی ی ...
ی:
-" " ی ..
Ә . یی ی ی ی:
-" " ی یی... ...
:
ی ...
:
-ی... ی...ی ...ی ی ی ی ... ی ....
ی ی " " ی :
-ی ǘ ... ...ی ... ... ی ǘ ی ی....یԘ... ی... ی.
Ԙ . ی Ϙی . ی ی .
ʐی ی ...


1355/ -

1- ی یی ی Ә ی ی ی .
2- ! Ȑ ی یԘ Ȑ ی ی Ȑ ی .
 

 

 

 

   ۱۶۸                   /   ۱۳٩۱   ی یی        ۱۶ ی     ٢٠۱٢ یی