ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ǘ ی Ԙ


ی یی
 
 

ی یی ǘی ی ǘ ی ی ϡ یϡ ی ی ی ϡ ی یی Ԙ یی ی ی ی ی یǐ ی ی ی ǘ ی Ә ی . ی ی Ә ی ی ی ی ............. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی Ԙ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
ی Ԙ ی ʡ Ґ ی Ґ ی ی ی ی ی ی یی یی یی یی ی ی ̘ ی ی ی ǘ .
Ȑی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ یی ی ی یی ی ی ϡ یی ǡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی !
ی ییی ی ی ی یϡ ییی ی ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی " " ی ی ی.
Ԙ ی ǘ ی ی یʡ Ԙ ی ی یی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی :" ی ی ی ی ی"

 

 

   ۱۶۵                       ۱۳٩۱   ی یی         ٠۱ ǁی      ٢٠۱٢ یی