ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ی Ͽ


ی

 
 
 

ی Ͽ

ʝ

ی ԝ ی 坐

ی Ͽ

ی یی㝡 ی

ی یی ی

ی ی

ی

ی

ی ǐ ϐ

ییی ǐ

ی

یی ی ی

ی ǐ

Ϙ ی 1380

 

 

 

 

 

   ۱۶٤                         ۱۳٩۱   ی یی         ۱۶  э ٢٠۱٢ یی