ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


ی یی
 
 

ی
ی ǡ 1
ی 2
ی ی 3
ی ی Ԙی
ی
ی ʘ ʘ ی
ی! ! ʘ ʘ
Ԙ ی! ی ی ی 4
ی Ӑ ی ی ی ی...
*
ی ی ی
ی ی !

ی
2010-06- 11
21 1389

1 ی:
2 : ی ی . ی ی ی (ی ) ی ی
3 ی ی ی ( ) : ی.
4 : ی ی ی .

 

 

 

   ۱۶٤                         ۱۳٩۱   ی یی         ۱۶  э ٢٠۱٢ یی