ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
    
 
 

ʁ


 

Ȑ
ی

 


ی

 

ǐ ی :
ی , Ș ی

 

ǐ ی
:

 

ی   ی ی


 

ی ی , ی
ی ی ی

 

ی
Ȑ ی

 


()

 

 

 

 

   ۱۶۳                           ۱۳٩٠     ی یی          э ٢٠۱٢ یی