کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
کتابی که تازه به نشر رسیده است

 
 

      کودتای نامنهاد عبدالملک عبدالرحیم زی، جلد اول از کودتا های نام نهاد، تألیف جناب  محمد نصیرمهرین ،مؤرخ و پژوهشگر پرکار اخیرا به زیور چاپ آراسته شده است.

این کتاب توسط  بنیاد روانشاد عبدالملک عبدالرحیم زی و ازطرف بنگاه انتشاراتی میوند که یکی از معتبرترین موسسات نشراتی وطن ما است، در کابل به نشررسیده است.

جناب بهأول عبدالرحیم زی، به نمایندگی از بنیاد عبدالرحیم زی در پیشگفتاری که برای کتاب  نوشته است، از اهمیت تحقیق وبررسی موضوع ونقش جناب مهرین یاد دهانی نموده است.

 

      کودتای نامنهاد ملک خان ، این نتیجه گیری را به دست خواننده میدهد که : ملک خان در فکر کودتا نبود. بااخلاص کار میکرد و زحمت میکشید. اما  حکومت به دروغ وبا توطئه ادعا کرد که او کودتا میکرد.

چون تنها ملک خان مظلوم وبیگناه محبوس نشد بلکه ده ها تن دیگر نیز توقیف وشکنجه شدند؛ مؤرخ محترم مهرین، نام ها و گزارشهای همه را جمع کرده است. درین قسمت از نام های مشروطه خواهان و آزارهای که آنها دیده اند نیز یادآوری کرده است. نوشته های دست اول را  ازیک تعداد اشخاص مظلوم نشر نموده ، بعضاً که اعضای  خانواده های آنان فرستاده اند، همه را به شمول  پیشنهادات اصلاحی درکتاب فوق  ضمیمه کرده است. 

 

   کودتای نام نهاد عبدالملک خان عبدالرحیم زی را در داخل کشور از کتابفروشی های مربوط به انتشارات ومطبعۀ میوند می توانید حصول نمایید. آدرس دریافت آن درخارج از کشور بعدا ً به اطلاع میرسد.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۶۱       سال        هفتم             دلو    ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         اول ٢٠۱٢ عیسوی