ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی

ی
 
 

Ґ ی

ی

 

ѐ ی ی

 

ی ی

ی

 

ی

ی ی

 

ی

ی

 

ی

ی

 

ی

ی

 

ی

14 ی 2012

 

 

   ۱۶٠                            ی /    ۱۳٩٠     ی یی         ۱۶ ی ٢٠۱٢ یی