ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ݘ

یی

 
 

 

Ȑ ی Ȑی

ی Ȑی

Ȑ ی Ǎ

ی Ȑی

Ȑ ͘ی ی

Ȑی

ی ی Ϙ

Ȑی

ی ی

Ϙ ی ی Ȑی

Ȑ Ȑی ѐ ی

ی ʘ Ȑی

ݘ ی ی

ی ...ی ʘ Ȑی

            

                             یی

                                                2011-12-27

 

 

 

   ۱۵٩                            ی     ۱۳٩٠     ی یی         ۱ ی ٢٠۱٢ یی