کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
تعقیب و دستگیری جنایت کاران جنگی

محمد حیدر اختر
 
 

برخی از رسانه های گروهی به قول ازیک مجله المانی به نام فوکس ((Focus خبر دادند که یک تن از جنایتکاران جنگی رژیم  دست نشانده شوروی سابق در شهر مونشن آلمان توقیف شده است .

هنوز نام این شخص گرفته نشده است اما یک مقدار معلومات داده شده که او بعد از متلاشی شدن دولت دست نشانده ، فرار را برقرار ترجیح داده وبه کشور آلمان پناهنده شده است . این هم علاوه شده که او در شهر مونشن آلمان به اخبار فروشی مصروف بود .

او در اثر شکایت یک تعداد از زندان دیده ها و شکنجه شده گان که گفته اند این شخص مرتکب قتل و شکنجه در زندان پلچرخی کابل شده است به بازخواست گرفته شده است .

مقامات عدلی وقضایی شهر مونشن این شخص را تحت تعقیب قرار داده و بیشتر از دوصدوپنجاه نفر شاهد عینی حاضر شده اند که به جنایات و شکنجه گری های او شهادت بدهند. قضیه هنوز هم تحت غور وبررسی بیشتر قرار دارد تا با ختم تحقیقات دوسیه اش منحیث یک جنایت کار جنگی به محکمه بین المللی محول گردد .

محاکمه بین المللی برای بار اول بعداز جنگ جهانی دوم تشکیل شد و بعضی از مجرمین آن جنگ به اعدام وحبس ابد محکوم گردیدند . تا حالا چندین بار محاکماتی برای جنایت کاران دایر شده است از جمله محکمه یی برای مجرمین جنگ روندا و به تعقیب آن محکمه برای رسیده گی به دوسیه مجرمین جنگ بوسینا تشکیل یافت . تعقیب تعداد از جنایت کاران ادامه دارد .

ولی متاسفانه که باوجود جنایت های که دروطن ما صورت گرفته است ، از کودتای هفت ثور1979 تا امروز که جنگ و جنایت در افغانستان جریان دارد، چند نفرمحاکمه شده اند .

اگرشخص اخیری محاکمه شود ، این سومین بار است که علیه یکی از مجرمین جنگ چنین ادعای صورت می گیرد .

بار نخست درکشور انگلستان زرداد یکی از قوماندانان مشهور حزب اسلامی مربوط گلبدین حکمتیار، که درساحه سروبی فعالیت داشت، ودر قتل، شکنجه، تجاوز، چور چپاول کاروان های امداد سازمان ملل متحد وصلیب سرخ وهم راکبین موتر ها معروف و مشهور بود، محاکمه شد .

بار دوم سه جنرال مربوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان هریک :
- جنرال حسام الدین حسام رئیس خاد نظامی

- جنرال حبیب الله جلالزوی رئیس تحقیقات خاد نظامی .

- جنرال عبدالله فقیر زاده ، که درکشورهالند پناهنده شده بودند، نیز متهم به قتل و شکنجه زندانیان در افغانستان بودند محاکمه شدند. محکمه بین المللی بعدازغوروبررسی دوسیه های شان ، جنرال حسام الدین حسام را به 12 سال حبس و جنرال حبیب الله جلالزوی را به 9 سال حبس محکوم نمودند .

طبق اعلامیه فدراسیون سازمان های پناهنده گان افغان در اروپا جنرال عبدالله فقیرزاده موقع فرار از سرحد هالند وآلمان دستگیر گردید وباز داشت شد . قرار همین اطلاعیه جنرال نبی عظیمی معاون وزارت دفاع رژیم دست نشانده شوروی  که  دست خونین در بسیاری از قضایا و کودتا ها دارد ، از هالند فرار کرده ، دربین افغانستان و جمهوری های سابق شوروی در رفت وآمد مخفیانه می باشد .

محاکمه این جنایت کاران از آروزو های مردم زجر دیده افغانستان است . آنها باید از لحاظ قدامت وهم از نگاه اهمیت تعقیب جنایت کاران جنگی که از کودتای منحوس و سیاه روز هفت ثور آغازشد ، محاکمه شوند. البته بعدتر هم مجرمین کم نداریم . ولی خلقی هاو پرچمی ها بودند که زمینه رابرای فجایع بعد مساعد کردند. آنها در زمان تسلط شان و درزمانی که قشون سرخ شوروی سابق درافغانستان وجود داشت از ارتکاب هیچ نوع فجایع ضد بشری در برابر مردم افغانستان دریغ نورزیدند،ولی امروز همان شکنجه گران اکسا وخاد درکشور های اروپایی آزادانه قدم می زنند.

قانون دانان وقاضیان ومسولین محکمه بین المللی، باید موضوع جنایات جنگی را، که دراین مدت درافغانستان صورت پذیرفته ، تحت مطالعه قرار دهند وجنرالان خاد که در آدم کشی مدال هایی را نصیب شده و جهت قبولی شان به حیث پناهنده ضمیمه دوسیه های پناهنده گی شان نموده اند،  محکمه شوند .

البته باید گفت که درجمله جنایات کاران جنگی ، اعضای شورای انقلابی رژیم کمونیستی وکمیته مرکزی آن حزب ، منشی های سازمان های اولیه ولایتی وموسسات دولتی ، به خصوص فعالیت اکسا وخاد، آمران شعبات ریاست تحقیق ، محکمه اختصاصی به اصطلاح انقلابی ، قوماندانان محابس ، قوماندانان ملیشه های که درخدمت رژیم کمونیستی درکشتار مردم سهم داشته و وطنداران مارا به زیرچین تانک ها نموده بودند وبعدا عفو گردیده و رتبه جنرالی را مفت نصیب شده اند . آنعده ازرهبران قوماندانان تنظیم های جهادی سابق ورهبران وقوماندانان طالبان زن ستیز وفرهنگ ستیز که درقتل وآزار اذیت مردم بی گناه  وتخریب افغانستان عزیز دست دارند، تمام اشخاصی که پول های جهاد را که ملکیت مردم افغانستان می باشد به جیب زده در امریکا وکانادا وکشورهای اروپایی  سرمایه گذاری نموده اند ، شناسایی شوند .

همچنان کم نیستند، نویسنده گان و شاعران جیره خوار زمان رژیم دست نشانده شوروی سابق که یاوه سرایی نموده و شعر کابل مسکو را سرودند ، کشتار مزدوری را تبلیغ کردند، باید نقدومعرفی شوند .

طوریکه درفوق گفتیم ، جنایات که توسط تنطیم های جهادی سابق  واقع شده نباید به باد فراموشی سپرده شود. آنعده از قوماندانان وسرکرده های تنظیم های جهادی سابق و طالبان که نام مقدس اسلام را روکش و پرده پوش تبهکاری های خود قرار داده اند وخلق خدا وملت مسلمان  را به خاک وخون کشانیدند وهمچنان کشور زیبای ما به خصوص شهر کابل را به شلیک هزاران راکت در روز به خرابه مبدل کرده اند و فعلا درچوکی های مهم دولتی چسپیده اند ویا اینکه در خارج از کشور با پول های باد آورده جهاد افغانستان را باخود دارند، باید شناسایی ومعرفی شوند. درمعرفی این چهره ها وطنداران ما نباید هیچ گونه هراسی  داشته باشند .

آنهایی که درکشور های میزبان مصروف سرمایه گذاری وتجارت شده اند واز پول حرام گوشتن حلال نوش جان می نمایند نیز تحت تعقیب وبررسی قرار بگیرند و جواب گوی جنایات شان شوند .

در اخیر از تمام شخصیت های وطندوست و دشمن ستیز تقاضا می گردد در تهیه لست نامنویس واسناد ودادن شهادت از چشم دید های شان آماده باشند . نام جنایت کاران را تهیه نمایند وبه خصوص آنعده از هموطنانی که خانواده های شان در دوران رژیم کمونیستی آزار اذیت دیده وشکنجه شده اند ویامدت های زیادی را بدون کدام گناه درزندان پلچرخی گذشتانده اند ، پیشقدم شده تقاضا می شود تا عرایضی را تیب داده با نام و آدرس شکنجه گران به مقامات محکمه بین المللی بفرستند .

هکذا از تمام هموطنان با احساس تقاضا به عمل می آید تا نام تمام خادیست های راکه در ادارات دولتی درافغانستان  فعالیت داشتند و فعلا درکشور های اروپایی، امریکا ، کانادا ، استرلیا به سر می برند ترتیب نمایند تا بعدازغور وبررسی وترتیب دوسیه های جنایی شان به محکمه بین المللی فرستاده شود. با این عمل خود دین ملی ، ایمانی ووجدانی خویش را ادا نمایید تا جنایت کاران جنگی به سزای اعمال شان برسند و من الله توفیق .

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵٩       سال        هفتم              جدی     ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         ۱ جنوری ٢٠۱٢ عیسوی