ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی ی


ی
 
 

ی ی

ی Ԙ

ی ی ی ی ی

ی ی ی

یی ی ی

ی ǘی ی

ی ی

ی

ی ی یی

ی یی

ی یی یی ی

ی ی

ی Ӂ

ی ϐ (1)

ی ی ϐ

ی

ی ی

ی یԐ

ی

ی ی

͝ی ی ȝ

ی ی یȝ

ی Ϙ (2)

 

ی ی ی

ʐ ی

ی э ی ی ی

ی ی ی ی䝡

 

ی ی ی

یی ی

ی ی

یی ی ی ی ی

ی

ی ϐ䝻(3)

ی یی ی

ی ϐ Ԙ یی

ی ی

ی ی

ی ی یی

ی ی

ی ʡ

ی ی Ȑ

 

یʝ

1. ϐ ی .

2.  ی ی ی ϡ یی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی.

3. ییی ʡ ӻ.

 

 

 

   ۱۵۷                                 ۱۳٩٠     ی یی          ٢٠۱۱ یی