کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitbürger

Mehr dazu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه ها | 07.11.2011

«چرا دولت به داد هندوها و سیکهـ ها نمی رسد؟» صدای  المان به فارسی
هندوها و سیکهـ های افغانستان شکایت دارند که حقوق شان نقض شده است و نهادهای مسوول حکومتی برای اعاده حقوق آنها اقدامی نکرده اند.

 

 

 

 


مراسم آتش سپاری میت هندوباوران افغانستان

 و مشکلات آنان


مصاحبه دکتر فقیر چند چندیوک با رادیو فرانسه

 

 

 
 
   

چرا دولت افغانستان،
به دادِ شهروندان هندو و سیکهـ افغانستان نمی‌رسد؟ 
 

 

به داد مظلومان هندوباور و سیکهـ های افغانستان باید رسید

 

 

به گونه‌ی که هموطنان شریف از نشرات رسانه های گروهی و انترنیت آگاه هستند، جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پهلوی بسا مشکلات اجتماعی، به دو دشواری دیگر حیاتی دست‌وگیربان اند.

 

۱- محل آتشسپاری میت هندوان و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان از سوی زورمندان به بهانه‌های غیرموجه و به گونه غیرقانونی به تصرف آمده اند که به گونه دایمی آتشگاه‌ی میت در کابل و دیگر ولایات‌ی‌که شهروندان هندو و سیکهـ در آنها زیست دارند، وجود ندارد و پریشانی عمده و جانکا را باعث گردیده است. در حالیکه اسناد شرعی این محلات در دسترس مردم هندوباور افغانستان است و دفاتر بلدیه ها نیز از ثبوت این ادعا پر از اوراق و مدارک است، ولی تعدادی از زورمندان متعصب نمی گذارند که حق به حقدار برسد.

 

٢- کودکان هندوباور و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان، به بهانه عدم توانمندی ارگان امنیتی در رابطه با تامین امنیت ایشان از چند سال به اینسو مکتب نمی‌روند و از نعمت حیاتی سواد بی‌بهره مانده اند.

  

راه حل این مشکلات  از امکانات به دور نیست. دولت  جمهوری اسلامی افغانستان باید محل آتشسپاری را  به صاحبان اصلی آن که جامعۀ هندوباوران و سیکهـ های افغانستان  استند، بسپارد. امنیت مراسم آتشسپاری را تأمین کند.

 

کودکان هندو و سیکهـ نباید از نعمت سواد دور بمانند تا در آینده مصدر خدمات نیک برای خانواده و جامعه شوند. درست نیست که برای شان مکتب جداگانه تاسیس گردد. ایشان باید همگام با کودکان سایر شهروندان افغانستان درس و تعلیم یابند و با حق مساوی در زندگانی اجتماعی سهم بگیرند.

 

یکی از راه های حل هر دو مشکل به گونه پیشنهادی چنین می‌تواند باشد:

 

الف – به منظور انجام دادن مراسم آتشسپاری میت، دولت افغانستان باید در مرکز شهر کابل و دیگر ولایات یک قطعه زمین دولتی را با مدارک قانونی آن به اختیار جامعه هندوباور و سیکهـ افغانستان قرار دهد و یک یک پایه ماشین آتشسپاری میت را از کشور هاییکه دولت افغانستان با آنها روابط همکاری دارد وارد نماید و مصارف آبادانی محل، خرید و راه اندازی ماشین یادشده را متقبل شود.

محلاتی به تصرف در آمده را از چنگ زورمندان رها ساخته و آنها را منحیث دارایی عامه و بنا های تاریخی در قید دفاتر محاکم و شاروالی ها گردند.

 

ب- کودکان هندوباور و سیکهـ افغانستان به گونهء دسته جمعی در یکی از مکاتب دولتی نزدیک محل زیست خانواده های این کودکان باید شامل گردند تا امنیت ایشان آسانتر تامین شده بتواند. کودکان هندوباور و سیکهـ های افغانستان در این مکاتیب در پهلوی دیگر مضامین نصاب تعلیمی، لسان هندی و پنجابی و علوم دینی را مطابق تقسیم اوقات اداره‌ی مکتب در ساعات علوم مذهبی اسلامی، آموختانده شوند.

 

ج- دولت افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را وظیفه بدهد که از طریق رسانه های گروهی گوناگون، صمیمیت و برادری و همزیستی باهمی را تبلیغ کند و ذهنیت های نادرست را که در مورد بازمانده‌گان همباوران دیروز شان به وجود آمده برطرف گرداند.

 

 اهالی کابل ناتهـ  با توجه به  نکات ومطالبات بالا،از همه نهادهای مدنی، مدافعین حقوق بشری، ازشخصیت ها، نویسنده گان، شاعران، هنرمندان، رسانه های گروهی، تلویزون ها، رادیوها، و سایت های انترنیتی  وهمه آنانی که به وظایف دفاع از حقوق حقۀ انسانی می اندیشند، آرزو می برد که در پخش این فراخوان همیاری نموده وبا ابراز موافقت خویش در پای فراخوان نام خود را بنویسند.

 

این پیشنهادها به هیچ وجه در مغایرت قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیستند.

 

اهالی کابل ناتهـ

 

 

لطفن با کلیک کردن به روی این لینک امضای تان را در پای این فراخوان بگذارید.

http://www.petitiononline.de/petition/ba-dad-e-mazlumaane-hinduwan-wa-sikh-haje-afghanistan-beraseed/644

هرگاه پاسورود مطالبه بگردد، می توانید یک کلمه یا یک رقم را بدهید نکدام پاسورود اصلی را

 

ویا به این ایمیل shewaki@yahoo.de   در تماس شوید تا نام شماره در لست درج بکنم. با تشکر

 

1.

داکتر فقیر چند چندیوک

2.

نصیر مهرین

3.

انجینر گیان چند کپور

4.

واسع بهادری

5.

ایشور داس

6.

نصرالله محمودی

7.

رویت کپور

8.

فضل الرحیم رحیم

9.

جگن نات گردیزی

10.

ظاهر تایمن

11.

دکتر واسع عظیمی

12.

احسان لمر

13.

اسدالله زمری

14.

سوریتا چوپرا

15.

نادیه فضل

16.

منور لال لوند

17.

راجش ورمانی

18.

امیت لال

19.

سعدالله بخشی

20.

کندن لال آنند

21.

فواد پامیر

22.

آنند کمار چندیوک

23

ابیناش داس

24

امیت داس

25

کشور راج

26

رووف مهدی زاده کابلی

27

فرید فیشمنس

28

احمد پرویز

29

محمد دردمند

30

سوتی چندیوک

31

روح الله لعلی

32

سباش کمار ککر

33

صدیق الله وفا

34

انجنر نجیب الله داوری

35

اجمل مستعد

36

صبور رحیل دولتشاهی

37

آغا صاحب

38

صیق سمعی

39

 

40

احمد بشیر دژم

41

سنتوش کمار دیو

42

رام نات تلوار

43

پورنیما دیوی اروره

44

نریش کمار گردیزی

45

بشیر بهادری از امریکا

46

زلمی رزمی

47

دویر نادی

48

دکتر پروین پژواک

49

هژبر شینواری

50

هما سیام

51

نعمت حسینی

52

زرلشت حبیب

53

نفیسه وداد

54

ثــــــــــــریا عمر

55

دکتر لطیف یاد

56

رتبیل شامل آهنگ

57

ریگینه قیام

58

آرش آذیش

59

شام لال سوری

60

چمن لال (چند) سوری

61

چندر چند

62

اشوک داس داس

63

راجندر کمار داس

64

سیاه وش

65

نریش کپور

66

انجمن فرهنگی افغانهای مقیم همبورگ

67

شبگیر پولادیان

68

انجینر دیوکی نندن اروره

69

عبدالقدیر

70

دوکتور محمد صادق ارغندیوال

71

دیپلوم انجینر عسکریار

72

رشاد وسا

73

انجینر شکیب سالک

74

ادریس بها

75

مهریه مهرین

76

عبدالباقی سمندر

77

حارث نصیر

78

دنیا نصیر

79

سیاوش نصیر

80

احمد ساغری

81

انجینر براتعلی فرهید

82

اشوک سومیتا

83

شام لال لوتهرا

84

سریش کمار

85

سدهیر کمار کپور

86

درشن ناتهـ

87

حفیظ الله نایب خیل

88

اشونی شرما

89

سنتوش کمار ننگپال

90

صالحه

91

دستگیر صادقی

92

شیشمیه ننگپال

93

سه وین سیتی

94

کانشی رام بهتیجه

95

نوین ککر

96

کرش

97

سنجو مهرا

98

سایمن کپور

99

سومناب کپور

100

ی. گردیزی

101

اشونی دهون

102

سید رضا محمدی

103

پروفیسر دکتر هادی م. نادر

104

دکتر کشن لال مونجال

105

جگموهن

106

سومنات پرکاش

107

حامد یوسف نظری

108

محمد صدیق مصدق

109

محسنه احسان لمر

110

عمر احسان لمر

111

اندیا احسان لمر

112

مدینه احسان لمر

113

صفی الله نزهت

114

 وسیم بهادری

115

کامله بهادری

116

ولید بهادری

117

عبدالوکیل بشیری

118

کریمه بشیری

119

ا فیروز افضلی

120

منجیت سنگهـ گورور

121

هربنس سنگهـ بیوص

122

محمد حیدر اختر

123

حلیم واعظی

124

عتیق الله نایب خیل

125

شیوه رام کپور

126

یوگیش گردیزی

127

پرکاش ساگر

128

دوکتور حکمت الله افضلی

129

صمیم افضلی

130

سحر افضلی

131

عظیم شهبال نوابی

132

خوشبو لوند چهبر

133

رشید بهادری

134

محمد طاهر اسلمیار

135

دیپلوم انجینر غلام سرور همگام

136

دکتر هادی ابوی

137

دکتر رسول رحیم

138

استاد عبدالشکور حکم

139

داکتر خلیل وداد بارش

140

نظیفه وداد

141

میر عبدالواحد سادات

142

شفیع الله خاوری

143

بهارت صابر

144

دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

145

دیپلوم انجینر عبدالسلام عبادی

146

دوکتور محمد کاظم پوپل متخصص جراحی

147

دوکتورس روح افزا نعیم کاظم پوپل

148

اندیرا  پوپل نرس

149

دیپلوم انجنیر نایل پوپل

150

 

151

 

152

 

153

 

154

 

155

 

156

 

157

 

158

 

159

 

160

 
       

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵۵       سال        هفتم              عقرب     ۱۳٩٠     خورشیدی         اول نومبر ٢٠۱۱