کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
ليلام قرن

داکتر اسدالله شعور
 
 

لیلام قرن كرده همه هستي را حراج

فرهنگ حراج، عقیده حراج و سرا  حراج

لیلام میهنست به­بازار گرم  روز

قریه جدا حراج و ولایت جدا حراج    

میهن! برای ساختن راه و بند و نهر   

از قاف تا به­قاف تو آب و هوا حراج

عظم رمیم جد و پدر روز  احتیاج

با سنگ گور جمله­گیِ اوليا حراج

از بهر  پیپ روغن و بوجی گندمی

تاریخ حراج، پهنه­ي جغرافیا حراج

بابا چو گفته «روپيه­ي كلدار مزه ­دار»

امنيت عمومي و صلح و صفا حراج

ای زن! ازین حراج تو هم سهم برده یی

مهر از دل بزرگ و ز دستت حنا حراج

ما شمله ­دار غيرت و ناموس و همتیم

زيور ز گردن و ز دو چشمت حيا حراج

فرزند از كنارت و شوهر ز بسترت

دختر براي خدمت اهل دغا حراج

رهبر به بام قله­­ی بابا چی جهر زد!

باور حراج، مردم دنيا، خدا حراج

 

کابل، آرشیف ملی

چارشنبه 20 سنبله­ی 1387/10 سپتامبر 2008م

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱٤٩   سال        هفتم               اسد       ۱۳۸٩  خورشیدی                اول اگست ٢٠۱۱