ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی ی

ǘ
 
 

ی ی ی ی Ԙ ی

ی ی ی Ȑ ی

ی ی ی

ی یی ی

ی یی ی

ی ѡ ی ی ی

ی ی یی ی ی

یی ی ی

ی ǡ یی

ی ǘی ی ی

ی ی

ی ی ی ی ی

ی

ی ی Ϙی ی

ѡ ی یی ی ی

ی ی ی

 

٢٥ ١٣٨٩/١٥ ی ٢٠١٠

 

 

 

    ۱٤۶                         /        ۱۳۸٩  یی                 16 ٢٠۱۱