کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

  

برگشت   به صفحهء
عرس مولانا

در فرانکفورت

 
 
   

      پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت برگزاری
 عرس مولانا خداوندگار بلخ
خداوند گار بلخ

 
 

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از مفاخر سرزمین ماست که چون آفتاب عالمتاب بر فراز آسمان فکر و اندیشه ، شعر و کلام ، عرفان و عشق ورزی پر فروغ و بی دریغ میتابد .

 

 

او شاعر شیرین کلام و عارف واراسته یی است که علاوه برتحول عمیق در عرصه شعر پارسی دری و عرفان اسلامی بعنوان منادی عشق و پیوند و پذیرفتن همدیگر نقش بزرگ در قراءت اندیشه همزیستی مسالمت آمیز ، پرهیز از افراط و خشونت دارد .

 

 

به همین خاطر با گذشت حدود هشت قرن هنوز هم ، مثنوی معنوی و کلیات شمس عشق و عرفان میگسترانند و مانند آفتاب بر افکار و اندیشه بشری روشنایی می بخشند .

 

 

 اما با کمال تاسف زادگاه  حضررت مولانا امروز دچار مشکلات فراوان است ، افراط گرایی ، خشونت و تروریزم گریبان ملت را گرفته است که دیروز بلخ باستان اش چراغدار فرهنگ و تمدن بشری بوده و در ایجاد تمدن بزرگ آدمی زاد ، جایگاه بلند و پر افتخار را دارا بود .

 

بشریت امروز بخصوص مردم ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند قراءت ، بسط ،و گسترش افکار و اندیشه حضرت مولانای بلخ است . فریاد وصل کردن مولانا ، امروز نیاز اساسی برای مردمی است که میخواهد بحران و تشتت را پشت سر گذارده راه روشن یکجایی برای رسیدن به ترقی و توسعه را پیموده و خود را به افتخار برساند که در عهد پارینه روبه ارتقاء عظیم بردند .

 

جای بسیار خوشحالیست که فرهنگیان ، شاعران و نخبگان سرزمین ما بخصوص نسل جوان و بالنده با برپایی عرس مولانا در خانه حضرت مولانا در شهر فرانکفورت جرمنی نه تنها حضرت مولانا و مردم رنجدیده خویش را فراموش نکرده اند که با دلسوزی فراوان و رسالت همیشه گی با برپایی اینگونه محافل پیوند خویش را با مولانا و فرهنگ اصیل سرزمین خود حفظ نموده اند و در ترویج افکار و اندیشه های رفیع حضرت مولانا سهم فعال گرفته و مشعلدار هدایت نسل امروز و فردای این سرزمین میشوند. .وزارت اطلاعات و فرهنگ با قدردانی از برگزاری این محفل آرزو می برد که در آینده نیز شاهد فعالیت های مثمر ثمر در عرصه فرهنگ از جانب شخصیت های فرهنگی و دست اندر کاران در نهاد خانهء مولانا بوده باشیم.

 

توفیق روز افزون شما را در فعالیت هایتان از خداوند منان خواهانم .

 

 

سید مخدوم رهین

وزیر اطلاعات و فرهنگ

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤٤     سال        هفتم                ثــــور/جـــــوزا       ۱۳۸٩  خورشیدی                     می ٢٠۱۱