کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
آیا دولت تروریستی روی کارمیاید؟
 
 

سخن کابل ناتهـ

 

   بدبختانه قتل هایی که ازراه خودکشی ها یا فعالیت های تروریستی انتحاری دامنگیر افغانستان زخمین ما شده، روز تا روزبیشتر میشود. اگردرگذشته ماه یکی دو باری ازآن انتحار وانفجار وجنایت می شنیدیم، چند وقت است که هفتۀ چند بارخبر دلخراش آن را می شنویم. در حالی که شنیدن خبرهای مربوطه به مرگ وزخمی شنیدن هموطنان باعث آزرده گی  می شود، سیاست های غلط دولت افغانستان ومعاملات پشت پرده با رهبران ومسؤولین انتحارها وانفجارها به تشویش ها می افزاید. تصورمیشود که معاملات و زدوبند با طالبان که این ترور ها را رهبری میکنند، جریان دارد. درین ارتباط سخنانی را نقل میکنیم که در داخل کشوردر بارۀ ترورها وسیاست دولت افغانستان گفته می شوند:

 

 « مشروعیت کشتار افراد ملکی از دید برخی حلقات

مقامات حکومتی و برادران انتحاری

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی می گوید: انتحار و کشتار از هرطرفی که باشد چه خارجی و چه طالب، مذموم و محکوم است، اما وی برخورد حکومت را نسبت به این قضیه دوگانه خوانده گفت: "کشتار افراد ملکی توسط خارجی ها به شدت و حدت محکوم شده و حتی تظاهراتی که در کابل و سایر مناطق به راه انداخته شده و شعار داده می شود، دست حکومت در آن دخیل است، اما وقتی طالبان افراد ملکی را می کشند ، حکومت یا سکوت می کنند یا سطحی از آن می گذرد."

سعیدی به خبرگزاری بست باستان گفت:" وقتی افراد ملکی توسط خارجی ها کشته می شوند، رییس جمهور با واکنش نشان دادن در برابر آن به عنوان حربه ای به نفع خود استفاده کرده می خواهد برای خود یک پشتیبانی ملی بسازد."

شکریه بارکزی وکیل ولایت کابل در مجلس نمایندگان نیز می گوید کشتار افراد غیر نظامی توسط هرکسی که باشد محکوم بوده و در اعلامیه روز شنبه (16 حوت 89 ) این مجلس نیز به آن اشاره شده است.

بارکزی بدون این که به حلقه یا گروه خاصی اشاره کند در پاسخ به این سوال که چرا حکومت و شماری از گروه هایی که همواره علیه کشتار افراد ملکی توسط خارجی واکنش شدید نشان داده و درمرکز و ولایات تظاهرات به راه می اندازند، اما در مقابل کشتار غیرنظامیان توسط طالبان واکنش چندانی نشان نمی دهند گفت: "متأسفانه برخی از حلقات در داخل هستند که کشتن افراد ملکی و غیرنظامیان افغان را مشروع دانسته و نمی خواهند بسیار غال مغال کنند."

وی به خبرگزاری بست باستان گفت: "این حلقات در برابر کشتن افغان ها توسط افغان ها سهل انگاری کرده و خون خارجی ها را رنگین تر از خون افغان ها می دانند و دولت مردان ما نیز چنانچه ازنظام ها گذشته عادت شده سکوت می کنند."

سیامک هروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری می گوید: "تروریست تروریست است، چه طالب باشد یا کس دیگر. حکومت افغانستان همواره کشتارغیر نظامیان را طی انتشار بیانه هایی محکوم کرده و هیچگاه در برابر حملات تروریستی و کشتار مردم بی گناه سکوت نکرده است."

درحالی که وی می گوید حکومت در برابر تروریستان ساکت ننشسته است، احمد سعیدی می گوید: "مقامات حکومتی بارها به طالبان و انتحارگران برادر خطاب کرده و تلاش می کنند خیانت آن ها را کم رنگ جلوه دهند. "

به گفته وی حتی شورای عالی صلح وشورای علما در قبال کشتار مردم بی گناه توسط طالبان سکوت کرده و از خود واکنش نشان نمی دهد.

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی نیز اخیراً با انتقاد از حکومت گفت: "وقتی حملات تروریستی انجام می شوند، مقامات حکومتی صرف با اتکا به محکوم کردن از طالبان که عاملان اصلی حملات هستند نام نمی گیرند و تلاش می کنند به نحوی آن ها را تبرئه کنند."

براساس گزارش ها، طی یک ماه اخیر صدها تن از هموطنان ما در اثر حملات انتحاری، انفجار ماین کنار جاده ای و حملات مسلحانه طالبان و نیز حملات هوایی نیروهای خارجی جان باخته اند، اما حملات طالبان بیشترین تلفات را در پی داشته است.

مجامع حقوق بشر و سازمان ملل سال گذشته اعلام کرده بود که بیش از هفتاد درصد کشتار غیرنظامیان توسط حملات طالبان انجام می شود.  

خبرگزاری بست باستان

16 حوت

امیدالله مسل _ لشکرگاه  

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤٠       سال        هفتم      حوت             ۱۳۸٩  خورشیدی       مارچ ٢٠۱۱