کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادی میران

 

 

هندوی نازنینم

 

 

هند وی نازنینم  پیچیده در ستاره

مهتاب را کشیده  انگار در اجاره

 

ساری گرفته برتن ازکهکشان آبی

چادر گرفته برسر ازابر تَکه پاره

 

طرح دلش کشیده از آب و رنگ باران

یک سیب زخم خورده درخرمن شراره

 

عاشق میان چشمش میخواند هرسحرگاه

اندوه خفته اش را تا آخرین  شماره

 

................................

 

هندوی نازنینم  می آورم  برایت

از لاله های  الوان  پازیب و گوشواره

 

22 10 2006

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٩                       سال دوم                           نومبر ٢٠٠٦