کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد وارهء


 مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی

 

 

 

در راستای قدردانی و تأمل بر کار کردهای فرهنگیان وطن ما افغانستان، در نظر گرفتیم تا در ماه سپتمبر سال جاری شماره یی از کابل ناتهـ را به فعالیت های قلمی و فکری مرحوم عبدالحی حبیبی اختصاص بدهیم. ازینرو از همه علاقمندان موضوع خواهش بعمل مییاوریم که مطالب خویش را الی پایان ماه اگست به ایمل آدرس ما بفرستنند.

 

لازم به یاد آوری است که براساس تجاربی که تا حال اندوخته ایم بسیاری از قلمزنان سعی داشته اند شرح حال فرهنگی طرف تجلیل وتأمل را بگونه مفصل در نوشته های خویش بیاورند. از آنجایی که شرح حال مرحوم حبیبی از طرف کابل ناتهـ تهیه میگردد، لطفاُ بقیه جوانب کار کردها واندیشه های مرحومی را طرف بحث قرار بدهند.

 

ضمنا یاد آوری میشود هرگاه پیشنهاداتی در زمینه یادواره طرف نظر ما وجود داشته باشد، لطف نموده ما را در بهبودی وبهتری آن مدد رسانند

 

اهالی کابل ناتهـ

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٢                          سال دوم                                   جولای/ اگست ٢٠٠٦