دوستداران سخن

                   روز جهانی زن را تجلیل کردند

 

 

 

واسع بهادری، هامبورگ

 

 

 

 

 

به تاریخ 12 ماه مارچ نهاد دوستداران سخن که به تازگیها تاسیس شده است، روز جهانی زن را با تجلیل از زندگی خانم صاعقه احراری طی مراسم بسیار با شکوهی تجلیل کرد.

خانم صاعقه احراری یکتن از شاعران و معلمین سابقه دار کشور، در حلقه های اهل معارف، شعر وادب وفرعنگ از احترام ومنزلت بسیاری بهره مند هستند.

 

سخنگوی دوستداران سخن، شاعر گرامی آقای محمد زرگرپور ضمن یاد آوری از هدف تجلیل ابن روز گفت که جای بسیار افتخار است که ما نخستین محفل خویش را به ادای احترام وقدردانی از خانم صاعقه احراری اختصاص داده ایم. بعد انانسر پرورگرام پری وهاب بهادری مضمونی را در رابطه با زندگی زنان خوانده ومطالب برنامه را معرفی کرد.

در خلال برنامه هفت ساعته (16 – 23) شخصیت های ذيل سخنرانی کرده ویا اشعاری را خواندند.

 

پری وهاب بهادری، آقای محمد ابراهیم حجازی، شرح حال خانم صاعقه احراری، خوانش چند پارچه شعر وابراز قدردانی از دوستداران سخن از طرف خانم احراری.

 

همچنان مطالب و اشعاری بوسیله آقایان عبدالخالق خلیق، انجنیر عبدالجبار رحیمی، فضل احمد سهیلی، خلیل الله ناظم باختری، (ایشان پیام منظوم آقای نسیم اسیر را نیز خوانندند)، عبدالرزاق مومن زاده، عبدالجبار توکل هروی، علی احمد زرگرپور، شبگیر پولادیان، محمد زرگر پور، ونصیر مهرین.

 

از پیام های متعددی نام برده شد وتذکر رفت که این پیامها و خاطرات وپیامهای را که از بقیه دوستان در آینده دربافت میگردد، در یک چزوه منتشر میکنند.

در بخش موسیقی،آقایان نجیب رهی و داود اقبال وعلی جان دوتار نواز محفل را رنگینی با شکوهی بخشیدند.

هوتل تالار گلها از طرف هموطن گرامی اقای علام سخی بصورت افتخاری در اختیار دوستداران سخن گذاشته شده بود.

در داخل سالون، تصویر هایی از زندگی واشعار خانم احراری در قطع بزرگ جلب توجه میکرد.

در بخشی از برنامه اقای عبدالوهاب مددی دسته گلی را برای خانم احراری تقدیم داشت وپس از آن خانم احراری برای هنرمندان وفلمبرداران وانانسر، دسته گلهایی را تقدیم کرد.

 

محفل پس از یازده شب به پایان رسید.

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢۵         مارچ/فبروری 2006