ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǘ ی

 

 

 

ǘ ی

 

 

 

  ی ی ی ی ی ǡ ی ǘ Ґ ی ی . ی . ی ϡ ی ʡ ی ی یی.

  ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی.

 

یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی . ی ی ϡ ی یی ی یی یی ی ی ی. ی Ә ی Ә ی ی ϡ یی ی ϡ ی . ی ی ی ی Әی ѐ ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی . Ρ ی ی ی ی ی ی ی یѐ ی ی ی ی ی .

 

 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی. ی یʐ ی ی ӡ ی ی .

 

یی:  ی ی ی ی ی. Șی یی ی ی . ی ی ی یی . ی ی ی ی ј یی ی. ǐ ی ی ی یʡ یʡ ی ی ی ی ј .

  ی   ی یϡ ی ϡ ѐ یی ی .

 

 ی یی:

... ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ی ſ .

 ی ی ی ... ی ی  ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی.

 

یی ی یǡ ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی یی ޡ ی ی (480 425 )  .   ی ی  ی ی ی ی ی .

 

 ی ی یی ی ی ϡ یی ϡ ی یی ی.

 

یی ӡ ѐ یی ی ی ی ی 207 125 ) ی ی یی ی یی ی . ی یΡ ی ی ی ی ی ی. э ی ی ی ( 400 340 ) ی ی ی ی یی ی .

 

 ی ی ی ی یی ی ( 85 21 ) ی یی ی ی ی .

 

ی :

ی ی ی ͘ی ǘ ی ǘ ͘ی.

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی .

 

  ی یی:

  ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی ژ .

 ی ی یی ǘ ی ی ییی ی ی   یی ی ی ی ی یی . ی یی .

یی ǘ یی :

  ی Ԙ ی ی ی .   ی ی .

 

ی :

ی ی یی یی 1935 ی ی ی ی .

  ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ͘ ی ی ی э یی Ԙی ͘ ی ی .

 

ی ی

ی Ԑ

ی

ѐی

ی

ی ی ی

 

ی :

  ی ی ی ی ی ی  ...

ی ی ی یی ی   1200 ی ی یی ی 4400 4500 .

  یی ی   Ԑ ی ѐ ϡ یی   یی :

ی ی ی ی ی ی یی ی ییی  یʡ ی ǘ   ی ی ی ϡ ی یی ی ی   .

  ی ی یی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ș یی ی ی ی ی ی э ی ی ی یϡ یی э ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ژ ی ی ی .

  ǡ ی ی ی ی ǐ ی Ȑیی یی ی ی ی ϡ Ǎ ϡ ی ǡ ی Ρ یǁѡ ی .  ی ی ی ی .

  ی یی:

ی ی ی

ی ی ی

ی ی یی ی ی ی . ی ǐ ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی . ی ی .   ی ی ی ی .

ی ی یی:

  ی ی ی ʁی ی .

Ԙ ی ی . ǡ ǡ ǡ ی ǡ ی ǡ .

ی

  ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی Ȑی ی .

ی ی یی

ی

ی ی .

یی ی ی

ی ی ی

ی یی ی

ی ی

یی ی

Ԙ ѡ ی

 

  یی ییی ӡ یی ی ی 1935 ی. ی یی ی . ی ی јی ی ی. یی ییی ݘ юی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی јی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ʡ یی ییی Ԙ ی ی ی .

 

ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی یی Ș .

 

ǐ ی ی ی یی Ϙی ی ی ی ی ی یʡ ی یی :

  ی ی ϡ Ȑ ی . ی ی ی ی ی .   ی ј ی .

 ǎ ی ی ی یی ی . ј ی یی یی ی ی . یی ی ی ... ی ی ی ی ̘ ј ی .

 

یی ی ی ی ی ی ǐ یϡ یی ی ی  ی ی   ی  ی .

 ی ی ی یی ی ی یی  ی ی ی ی ی ی ی یی ی :

 

ϡ ی / ی ی: یی

ی: / ی ی ی

ϡ ی: ی / ی ی: ی

ی ی / ی ی: ی

ǁ ی: ی / ی ی ́

ѡ ی: / ی ی: یی

 

ی ی.

www.kamalkabuli.blogfa.com

 

 

************

٤٥                                          э۲۰۰۷