ܡ Kabulnathѐیی


Deutsch
 
 
 
ی
 

ی "ی " .   ی .   ی ی ی یی ی ی Ȑیϡ ی ی .  ی یی ی ی ی   .
 

ی ǘ "ی " ی ی ی ǁ ی ی " " ی ی ی.

ϡ

ی ǘ

ppazhwak@yahoo.com

www.hozhaber.com

 

Θ

 

ϡ ی .

ی ی :  ј ی .  ی ʘی ی ی .

ј ی .

ی ϡ ی ی :  ȁی.

ی:  ǿ

:   ی ی Θ ѐ ی Ͽ

ی :  ی یی .  ی ی ی ی ǐ ѐ ی ȁ.

 

ی .  ی ی ی ی.  ی ی ی ی ی.  ی ی .  ѐ ی .  ی ی ѐ ʘ ی .  ǐ ѐی ѐ ی.  ѐ یϡ یی ی ϡ ی ی .

ی :  ѐ !  ی ی ی ʿ  ی ی یϿ  Θ!

ѐ ی ی :  Θ ی !  Ԙэی ی Ԙ .  ی ی ی .  ی ј ی ϡ Ԙ ی ی !

ی ی ѐ .  ی ی :  ی ی јی .

ѐ .  ی ϡ ی ی :  !  !  ی Ϙ ی ی ی. 

ی :  یی ی!  ی ی

:  ی ј ѐ .

:  ی ј ی یی ʿ

:  ی .  ǐ ی ی ی .

:  ی ی ی

:  ی ی ی ی ȍی.

ѐ :  ј ی.  ی ی ی.  ȍی.

:  ј ی ی !

ی :  ی ی ی ی یϐ ی

:  .

ѐ ی ʡ ی ی ی :  ی ی ی!

 

ی!  ی.  ی یϡ ی ی.  ی ѐ ی ј ی ی.  ی ی ی Ԙ ی ی ј.

ی Ԙ ی ی ی .  Ԙ Ȑی ی Θ.  ی ی :   Ϙ!

:  ǘ Ԙ.  ی.  ی ѐ ی ј .

Ԙ ی ی  :  ی یی .  ی ѐ ј Θ .

:  ی ǘ Ԙ .

Ԙ ی :  ی یی... ی .

 

ѐ ј ی.  ی ʘی .  ʘ ʘ .

ј ی:  یʿ

ѐ :   Θ!

ј :   ی .  .

ѐ .  ј :  ی ی ی ی.

ѐ ی ی ј ϡ ј ی ی ی ی:  ј ی ی ʿ

ј :  ی ی ی .

ѐ ی:   ی ی ʿ

ј :  ی ی ی .

ѐ :  یی یی Ҙ یԐی یʿ

ј :  ی یی .

ѐ Ԙ :  ی... ی ј ی ی .

ј :   ی ی ͘ !

ی ј ی ی ѐ :   ی ی ی ʿ

ѐ :  ی ی... ی ی ѐ Θ.

Ԙ :  !  Ԙ ј!

ѐ ی ی:   ی!  ی ј یϿ

ј ی ی ی.  Ԙ ی ͘ ѐ :  ی ی ی.

ѐ ʡ ی ی ی.  ѐ ǘی ی ی ј .  ی .  ǘ ی ј ی !

 

1996/

 

٨١                             ی    ١٣٨۷                 Ӂ/ ǘ 2008